Meer dan 63.000 rijksmonumenten


School ook wel bekend vanwege zijn vorm onder de naam: t klooster object r

Resultaten : 21

Filter(s): Provincie Friesland X | Woonplaats Beetsterzwaag X


Lyndenstein, hoofdgebouw

Beetsterzwaag, Hoofdstraat 3, Opsterland, Friesland      9 foto's

Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW In neoclassicistische stijl gebouwd rechthoekig voornaam huis uit 1821 bestaande uit een souterrain, twee verdiepingen en een omgaand met pannen gedekt afgeknot .. Lees verder >>

1821-'22 1915 (verb.) 1822 1821-'22 1915 (verb.)
kasteel buitenplaats

Foto: Gouwenaar (PD)

Zandhoeve De Zandhoeve

Beetsterzwaag, Hoofdstraat 89, Opsterland, Friesland      2 foto's

Inleiding Het LANDHUIS De Zandhoeve is in 1929/30 gebouwd naar ontwerp van architect S.A. Veenstra uit Langezwaag voor de heer Jac. Bleeker, burgemeester van Opsterland (1929-1937). Het landhuis is e .. Lees verder >>

1929-'30 1961 (verb.) 1930 1929-'30 1961 (verb.)
woonhuis

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Lyndenstein, klok en klokkenstoel

Beetsterzwaag, Hoofdstraat 3, Opsterland, Friesland      2 foto's

Omschrijving onderdeel 7: KLOK en KLOKKENSTOEL Tussen huis Lyndenstein en de lighal staat een bronzen klok in houten klokkenstoel. De klok, die in 1822 door Frans Godaert van Lynden werd geplaatst, .. Lees verder >>

1822 (plaatsing klok) 1977 (rest. klokkenstoel)
kasteel buitenplaats

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Harinxmastate, hoofdgebouw

Beetsterzwaag, Van Harinxmaweg 1, Opsterland, Friesland      6 foto's

Harinxmastate. In landschappelijke aanleg gelegen zeven travee├źn breed landhuis in neoclassicistische trant, gebouwd in 1843 voor grietman Maurits Pico Diderik van Harinxma thoe Slooten, en sindsdie .. Lees verder >>

1841 1877 (aanbouw) 1929 (verb.)
kasteel buitenplaats

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Lyndenstein, hekwerken

Beetsterzwaag, Hoofdstraat 3, Opsterland, Friesland      2 foto's

Omschrijving onderdeel 6: HEKWERKEN Over de gehele breedte van het voorterrein (hoofgebouw en bijgebouw 1913) staat een HEKWERK (vermoedelijk 1913) bestaande uit palen (gefrijnde hardsteen en grindb .. Lees verder >>

Verm. 1913 1913 verm. 1913
tuin park landgoed

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kantongerecht Voorm. kantongerechtsgebouw

Beetsterzwaag, Hoofdstraat 85, Opsterland, Friesland      3 foto's

Inleiding Het GERECHTSGEBOUW van het kanton Beetsterzwaag uit 1923 is een markant bouwblok in een bouwtrant verwant aan de Um 1800-stijl. Het gebouw ligt aan de periferie van de bebouwde kom. Aan de .. Lees verder >>

1923
gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)

School Voorm. school

Beetsterzwaag, Hoofdstraat 24, Opsterland, Friesland   

Voormalige school in rechthoekige acht raamtraveeen breed, diep gebouw onder zadeldak met voor- en achterschilden; het inwendige is door een houten gewelf op kroonlijsten gedekt. Lees verder >>

Lyndenstein, bijgebouw met lighal (Corneliastichting)

Beetsterzwaag, Hoofdstraat 3, Opsterland, Friesland      2 foto's

Omschrijving onderdeel 3: BIJGEBOUW met LIGHAL Bijgebouw in Neo-Hollandse Renaissance uit 1914 naar ontwerp van J.J. en M.A. en J. van Nieukerken, bestaande uit twee haaks ten opzichte van elkaar ge .. Lees verder >>

1914-'17 1954 (uitbr.) 1917 1914-'17 1954 (uitbr.)
kasteel buitenplaats

Foto: Gouwenaar (PD)

Fockensstate

Beetsterzwaag, Beetsterweg 2, Opsterland, Friesland      14 foto's

Fockensstate. Belangrijk gesitueerde en op een ruim eigen, gedeeltelijk nog omgracht terrein gelegen kop-hals-romp boerderij, die zich in haar huidige gedaante manifesteert als midden- en tweede-helft .. Lees verder >>

Oorspr. vroege 17e eeuw 1879 (herb.) 1610 oorspr. vroege 17e eeuw 1879 (herb.)
boerderij

Foto: Gouwenaar (PD)

Hervormde kerk Voorm. hervormde kerk Oud Beets, drie grafzerken

Beetsterzwaag, Kerkepad West 10, Opsterland, Friesland   

De kerk uit 1889 komt voor bescherming in aanmerking uitsluitend wegens drie gebeeldhouwde zerken van de families Lycklama en Scheltinga, 18e eeuw. Klokkestoel met gelui van twee klokken, waarvan een .. Lees verder >>

18e eeuw 1800 18e eeuw
kerkelijk gebouw