Meer dan 63.000 rijksmonumenten


School ook wel bekend vanwege zijn vorm onder de naam: t klooster object r

Resultaten : 20

Filter(s): Provincie Friesland X | Woonplaats Anjum X


Gedenkteken voor de aanleg van de Rederijwei

Anjum, hoek Rederijwei-Hearrewei Rederijwei hoek Rederijwei-Hearrewei Dongeradeel, Friesland   

Inleiding Het GEDENKTEKEN uit 1875 werd geleverd door K.F. Ozinga, die daarvoor op 5 juni 1875 f75,- kreeg betaald. Het opschrift van de steen memoreert de aanleg van 'dezen' weg door de 'Reederij'. .. Lees verder >>

1875
overig

Sluis Ezumazijl

Anjum, Esumasyl 11, Dongeradeel, Friesland      3 foto's

Inleiding De SLUIS is, volgens de gedenksteen 'VOOR DE NAKOMELINGEN' in de sluismuur, vernieuwd in 1931 onder leiding van de polderopzichter van het Waterschap Oost- en Westdongeradeel W.D. Booijenga .. Lees verder >>

1671 1745 (herst.) 1931 (herb.)
weg en waterwerk

Foto: Wutsje (CC-BY-SA-3.0)

Woonhuis in overgangsstijl

Anjum, Pheiferbuorren 10, Dongeradeel, Friesland   

Inleiding Het WOONHUIS vertoont de karakteristieken van de Overgangsarchitectuur: de hoofdstructuur en indeling zijn die van een Neo-Classicistische rentenierswoning, maar het heeft in de ornamentie .. Lees verder >>

Ca. 1880 1910 (verb.) 1880 ca. 1880 1910 (verb.)
woonhuis

Gemaal Dongerdielen

Anjum, Esumasyl 1, Dongeradeel, Friesland      2 foto's

Inleiding Het GEMAAL van het polderwaterschap Oost- en Westdongeradeel werd in 1931 onder Interbellum-architectuur gebouwd en genaamd 'DONGERDIELEN', zoals op de voorgevel staat vermeld. De ontwerper .. Lees verder >>

1930 1994 (renov.)
weg en waterwerk

Foto: Wutsje (CC-BY-SA-3.0)

Drie verhoogde woonplaatsen

Anjum, t.h.v. Sylsterwei 4 Sylsterwei t.h.v. Sylsterwei 4 Dongeradeel, Friesland   

Drie verhoogde woonplaatsen. Datering: 12e - 13e eeuw. Lees verder >>

12e-13e eeuw 1300 12e-13e eeuw
archeologie

Michaëlkerk (Hervormde kerk)

Anjum, Tsjerkepaad 2, Dongeradeel, Friesland      93 foto's

Herv. Kerk en Toren. De zeer diepe kerk van Anjum bevat van de rond 1100 gebouwde tufstenen kerk nog een gedeelte van de noordmuur en de interessante westzijde met ingebouwde toren in de vorm van een .. Lees verder >>

Waarsch. 1182 13e eeuw (uitbr.) na 1516 (herb.) vanaf 1685 (herb.) 1929 (herst.) 1972-'73 (rest.) 1182 waarsch. 1182 13e eeuw (uitbr.) na 1516 (herb.) vanaf 1685 (herb.) 1929 (herst.) 1972-'73 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Wutsje (CC-BY-SA-3.0)

Verhoogde woonplaats

Anjum, t.h.v. Boltawei 10 Boltawei t.h.v. Boltawei 10 Dongeradeel, Friesland   

Verhoogde woonplaats. Datering: 12e - 13e eeuw. Gedeeltelijke bescherming, zie tek. bijlage H op 11e vervolgblad. Lees verder >>

12e-13e eeuw 1300 12e-13e eeuw
archeologie

Sluis Ezumazijl, ijzeren ophaalbrug

Anjum, Esumasyl 11, Dongeradeel, Friesland   

Inleiding De ijzeren OPHAALBRUG over het lage gedeelte van de schutkolk dateert volgens een plaquette in de hameipoort uit 1901. Omschrijving De val van de brug bestaat uit hout op ijzeren liggers .. Lees verder >>

1901
weg en waterwerk

't Pakhús koffie-thee

Anjum, Foarstrjitte 16, Dongeradeel, Friesland   

Pakhuis, daterend uit 1630. Lees verder >>

1630
nijverheid industrie

Terp

Anjum, Terpsterwei Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: middeleeuws. Lees verder >>

Middeleeuwen 1500 middeleeuwen
archeologie