Meer dan 63.000 rijksmonumenten


School ook wel bekend vanwege zijn vorm onder de naam: t klooster object r

Resultaten : 408

Filter(s): Provincie Friesland X | Type Woonhuis X


Raadhuis van Idaarderadeel, twee dienstwoningen

Grou, Kievitstraat 2, Boarnsterhim, Friesland   

Inleiding De bouw van de DIENSTWONINGEN liep min of meer parallel aan de bouw van het gemeentehuis, namelijk vanaf 1941. Ze werden voltooid in 1942. De woningen zijn ontworpen door A.J. Kropholler ui .. Lees verder >>

1941-'42 1942 1941-'42
woonhuis

Drievoudige woning in Interbellumstijl

Leeuwarden, Bildtsestraat 21, Friesland   

Inleiding Drievoudige WONING deel uitmakende van een COMPLEX van 70 MIDDENSTANDSWONINGEN, in 1919-1921 in Interbellum stijl gerealiseerd voor de Coöperatieve Vereniging Woningbouw naar ontwerp van D .. Lees verder >>

1919-21 1921 1919-21
woonhuis

Drievoudige woning in Interbellumstijl

Leeuwarden, Bildtsestraat 28, Friesland      1 foto

Inleiding Drievoudige WONING deel uitmakende van een COMPLEX van 70 MIDDENSTANDSWONINGEN, in 1919-1921 in Interbellum stijl gerealiseerd voor de Coöperatieve Vereniging Woningbouw naar ontwerp van D .. Lees verder >>

1919-21 1921 1919-21
woonhuis

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Veldzicht

Jellum, Hegedyk 21, Littenseradiel, Friesland   

Inleiding WOONHUIS met aangebouwd KOETSHUIS, gebouwd in 1884 in eclectische trant in opdracht van Lútsen Ymkes Kingma wiens initialen (LYK) zijn ingekerfd in een baksteen van het trasraam, rechts n .. Lees verder >>

1884
woonhuis

Hervormde kerk, pastorie

Sumar, Greate Buorren 23, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Inleiding PASTORIE van de Nederlands Hervormde Gemeente. Het pand is oorspronkelijk in 1930 als woonhuis ontworpen door architect C. de Boer uit Drachten, bekend van de "Papegaaienbuurt". Het is uitg .. Lees verder >>

1930
woonhuis

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Villa Zonneweelde

Leeuwarden, Harlingerstraatweg 2b, Friesland      1 foto

Inleiding VILLA Zonneweelde, in 1927 ontworpen door architect Andries Baart in de Engelse Landhuisstijl. In 1927 gaf de welgestelde koopman in granen G.B. Molenaar architect Andries Baart de opdracht .. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Woonhuis in kubistisch-expressionistische stijl met aangebouwde schuur

Kollum, Van Limburg Stirumweg 2, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      2 foto's

Inleiding WOONHUIS met aangebouwde SCHUUR in Kubistisch-Expressionistische trant met Amsterdamse School-elementen, ontworpen door de architect H. Zondag (1896-1982) te Kollum voor (gemeente)secretari .. Lees verder >>

1928
woonhuis

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

Rijks Hogere Burger School "Simon Vestdijk", voormalige conciërgewoning

Harlingen, Oosterstraat 75, Friesland   

Inleiding De CONCIERGEWONING van het voormalige schoolcomplex van de Rijks H.B.S. "Simon Vestdijk" te Harlingen is in 1926 gebouwd, tegelijkertijd met de bouw van de school en is een essentieel onder .. Lees verder >>

1926
woonhuis

Woonhuis in baksteenarchitectuur met invloeden van de Amsterdamse School

Mantgum, Dokter Fokkewei 1, Littenseradiel, Friesland   

Inleiding WOONHUIS gebouwd in 1910, ontworpen door architect D. Meintema (Mantgum, 1877 - Leeuwarden, 1935), in een baksteenarchitectuur die beïnvloed is door de Amsterdamse School. Volgens overlev .. Lees verder >>

1910
woonhuis

Herenhuis in eclectische stijl

Leeuwarden, Oostergrachtswal 41, Friesland   

Inleiding Voornaam, breed herenhuis in 1879 mogelijk naar ontwerp van Hendrik Kramer ontworpen in Eclecticisme, sinds tientallen jaren institutioneel gebruikt en daarvoor deels verbouwd en met de pan .. Lees verder >>

1879
woonhuis