Meer dan 63.000 rijksmonumenten


School ook wel bekend vanwege zijn vorm onder de naam: t klooster object r

Resultaten : 55

Filter(s): Provincie Friesland X | Type Overig X


Sint-Bonifatiusschool voorm. R.K. Sint-Bonifatiusschool, muur met toegangshek

Woudsend, Midstrjitte 45, Súdwest Fryslân, Friesland   

Inleiding De MUUR met TOEGANGSHEK die behoren bij de voormalige Roomskatholieke Lagere School, ligt aan de Midstrjitte, tussen nrs. 49 en 53. Het "poortjesachtige" hek geeft toegang tot de steeg die .. Lees verder >>

1923
overig

Enno

Schiermonnikoog, Badweg 43, Friesland      1 foto

Inleiding De RECREATIEWONING Enno te Schiermonnikoog staat aan de westzijde van de Badweg die sinds het begin van deze eeuw werd bebouwd, toen het toerisme zich hier begon te ontwikkelen. De Badweg l .. Lees verder >>

1917
overig

Foto: Gouwenaar (PD)

Gedenkteken voor de aanleg van de Rederijwei

Anjum, hoek Rederijwei-Hearrewei Rederijwei hoek Rederijwei-Hearrewei Dongeradeel, Friesland   

Inleiding Het GEDENKTEKEN uit 1875 werd geleverd door K.F. Ozinga, die daarvoor op 5 juni 1875 f75,- kreeg betaald. Het opschrift van de steen memoreert de aanleg van 'dezen' weg door de 'Reederij'. .. Lees verder >>

1875
overig

Canidunum

Nes, Duinweg 15, Ameland, Friesland   

Inleiding Met de ontwikkeling van de recreatie werden vanaf het eerste decennium van deze eeuw recreatiewoningen gebouwd. In de jaren dertig werden, behalve op het vaste land, ook op de eilanden (aan .. Lees verder >>

Waarsch. 1935 1935 waarsch. 1935
overig

Algemene Begraafplaats, toegangshek

Gorredijk, Hegedyk 20, Opsterland, Friesland      1 foto

Inleiding Het HEK op de grachtdam van de begraafplaats is ontworpen in een expressionistische trant. Het ontwerp is vermoedelijk van de gemeentearchitect C. van Wamel uit 1926. Het toegangshek is sti .. Lees verder >>

1926
overig

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Opduin

Schiermonnikoog, Badweg 30, Friesland      2 foto's

Inleiding De RECREATIEWONING Opduin staat in het duingebied oostelijk van de Badweg, die van het dorp Schiermonnikoog in noordwestelijke richting loopt. 'Opduin' is georiënteerd naar het noorden en .. Lees verder >>

Oorspr. 1913 1917 (verplaatst naar andere locatie) 1922 (verplaatst naar huidige locatie, uitbr.) 1913 oorspr. 1913 1917 (verplaatst naar andere locatie) 1922 (verplaatst naar huidige locatie, uitbr.)
overig

Foto: Gouwenaar (PD)

Anagber

Schiermonnikoog, Badweg 115, Friesland      2 foto's

Inleiding De RECREATIEWONING Anagber is gelegen bovenop een duin met uitzicht op de Noordzee, aan de westzijde van de Badweg, die vanaf het dorp Schiermonnikoog in noordwestelijke richting loopt. 'An .. Lees verder >>

Oorspr. 1917 verm. 1920 (verplaatst naar huidige locatie) 1978 (rest.) 1993 (schuur) 1917 oorspr. 1917 verm. 1920 (verplaatst naar huidige locatie) 1978 (rest.) 1993 (schuur)
overig

Foto: Gouwenaar (PD)

Rijks Hogere Burger School "Simon Vestdijk", ommuring

Harlingen, Stationsweg 5, Friesland      1 foto

Inleiding Een vrij hoge MUUR omsluit het terrein van de voormalige Rijks H.B.S. "Simon Vestdijk" te Harlingen aan de zuid-, west- en deels aan de noordzijde. Omschrijving De muur is in gele baksten .. Lees verder >>

1926
overig

Foto: Wutsje (CC-BY-SA-3.0)

Wegwijzer

Kollum, Eyso de Wendtstraat 36, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      1 foto

Inleiding De WEGWIJZER staat in de berm van de weg die langs de Kollumer Trekvaart voert, zeer waarschijnlijk op zijn originele plaats. De noord-zuid lopende Kollumer Trekvaart is een zijtak van de S .. Lees verder >>

Ca. 1850 1850 ca. 1850
overig

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

Sperwer

Vlieland, Duinkersoord 90, Friesland      2 foto's

Inleiding De RECREATIEWONING "Sperwer" te Vlieland staat in de voorste, meest zuidelijke rij huizen in het 'Duinkersoord', een duingebied dat vanaf eind jaren twintig bebouwd is met recreatiewoningen .. Lees verder >>

1938-1939 1939 1938-1939
overig

Foto: Jakruijt (CC-BY-SA-3.0-NL)