Meer dan 63.000 rijksmonumenten


School ook wel bekend vanwege zijn vorm onder de naam: t klooster object r

Resultaten : 196

Filter(s): Provincie Friesland X | Type Archeologie X


Terrein met de overblijfselen van het klooster Ferwerd

Ferwert, bij It Kleaster 1 en 3 Kleaster 1 2 bij It Kleaster 1 en 3 Ferwerderadiel, Friesland   

Terrein waarin de overblijfselen van het klooster Ferwerd. Datering: 11e eeuw. Lees verder >>

11e eeuw 1100 11e eeuw
archeologie

Verhoogde woonplaats

Berlikum, bij hoek Kleasterdyk en Klooster Anjum Kleasterdyk bij hoek Kleasterdyk en Klooster Anjum Menameradiel, Friesland   

Verhoogde woonplaats. Datering: Middeleeuwen. Lees verder >>

Middeleeuwen 1500 middeleeuwen
archeologie

Terrein met overblijfselen van het voorm. klooster Bethanië (Foswerd) te Ferwerd

Sexbierum, ten noorden van de Kammingadammen Kammingadammen ten noorden van de Kammingadammen Franekeradeel, Friesland   

Terrein waarin overblijfselen van het voormalige klooster Bethanie. Datering: 15e eeuw. Lees verder >>

15e eeuw 1500 15e eeuw
archeologie

Terrein met overblijfselen van het klooster Mariëngaarde

Hallum, bij Mariëngaarderweg 45 Mariëngaarderweg 45 2 bij Mariëngaarderweg 45 Ferwerderadiel, Friesland   

Terrein waarin de overblijfselen van het klooster Mariengaarde. Datering: 12e eeuw (gedeeltelijke bescherming, zie bijlage A). Lees verder >>

12e eeuw 1200 12e eeuw
archeologie

Terrein met resten van een klooster (mog. het Nesser Convent)

Niawier, ten noorden van De Singel Dongeradeel, Friesland   

Terrein waarin zich nog resten van een klooster bevinden. (Nesser Convent?). Datering: middeleeuws. Lees verder >>

Middeleeuwen 1500 middeleeuwen
archeologie

Terp met overblijfselen van het voorm. Praemonstratenser klooster Mariendal te Lidlum

Oosterbierum, ten oosten van de Mûntsewei in de buurt van de Lidlumerwei Muntsewei ten oosten van de Mûntsewei in de buurt van de Lidlumerwei Franekeradeel, Friesland   

Terp uit de vroege middeleeuwen - late middeleeuwen en overblijfselen van het voormalige Praemonstratenser klooster "Mariendal" te Lidlum. Datering: 13e eeuw. Lees verder >>

13e eeuw 1300 13e eeuw
archeologie

Stins Voorm. stins (Sjuckmahûs)

Dokkum, Tichelwei 31 (Oostrum) Dongeradeel, Friesland   

Hoog gelegen terrein waarin zich voor zover bekend de resten van een stins bevinden. Datering: 13e - 16e eeuw. Lees verder >>

13e-16e eeuw 1300 13e-16e eeuw
archeologie

Hoog gelegen terrein met resten van een stinswier

Jouswier, Winia's Reed Dongeradeel, Friesland   

Hoog gelegen terrein waarop zich een stinswier heeft bevonden; de resten bevinden zich voorzover bekend nog in de bodem. Datering: 13e - 16e eeuw. Lees verder >>

13e-16e eeuw 1600 13e-16e eeuw
archeologie

Trije Terpen

Dokkum, ten oosten van het Geestmermeer Geestmermeer ten oosten van het Geestmermeer Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: Het monument is van algemeen belang wegens zijn betekenis voor de wetenschap. Lees verder >>

Laat-Romeinse tijd 0000 Laat-Romeinse tijd
archeologie

Drie verhoogde woonplaatsen

Anjum, t.h.v. Sylsterwei 4 Sylsterwei t.h.v. Sylsterwei 4 Dongeradeel, Friesland   

Drie verhoogde woonplaatsen. Datering: 12e - 13e eeuw. Lees verder >>

12e-13e eeuw 1300 12e-13e eeuw
archeologie