Meer dan 63.000 rijksmonumenten


School ook wel bekend vanwege zijn vorm onder de naam: t klooster object r

Resultaten : 95

Filter(s): Provincie Friesland X | Gemeente Tytsjerksteradiel X


Hervormde kerk, pastorie

Sumar, Greate Buorren 23, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Inleiding PASTORIE van de Nederlands Hervormde Gemeente. Het pand is oorspronkelijk in 1930 als woonhuis ontworpen door architect C. de Boer uit Drachten, bekend van de "Papegaaienbuurt". Het is uitg .. Lees verder >>

1930
woonhuis

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

De Klinze: historische tuin- en parkaanleg

Aldtsjerk, Van Sminiaweg 36, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Omschrijving Historische TUIN- en PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats De Klinze. De vermoedelijk 17de-eeuwse structuur van de aanleg wordt gevormd door de rechte, loodrecht op het huis staande .. Lees verder >>

Vermoedelijk 17e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

De Klinze: tuinmanswoning

Aldtsjerk, Van Sminiaweg 32, Tytsjerksteradiel, Friesland   

Omschrijving TUINMANSWONING behorend tot de buitenplaats De Klinze. De op een T-vormige grondslag, grotendeels in schone baksteen (kruisverband) opgetrokken tuinmanswoning bestaat uit één bouwlaag .. Lees verder >>

1878
kasteel buitenplaats

Bosk-Ein

Aldtsjerk, Van Sminiaweg 28, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Inleiding BOSWACHTERS-/TUINMANSWONING in Chaletstijl oorspronkelijk behorend bij Sminiastate. In 1889 gaf de toenmalige eigenaar van de state, G. Buma, de architect H.H. Kramer (1878-1934) uit Leeuwa .. Lees verder >>

1890 1969 (aanbouw)
kasteel buitenplaats

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Gasthuis van de "Stichting Op Toutenburg"

Tytsjerk, Swarteweisein 1, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Inleiding Stichting Op Toutenburg is in 1895 gebouwd als GASTHUIS voor ouden van dagen en ook nu nog herbergt het gebouw 20 bejaardenwoningen. Het gebouw is opgetrokken in een Neo-Renaissance-stijl, .. Lees verder >>

1895
gebouw

Foto: EmielH (CC-BY-SA-3.0)

De Klinze

Aldtsjerk, Van Sminiaweg 36, Tytsjerksteradiel, Friesland   

Inleiding Het HOOFDGEBOUW (De Klinze) werd in 1655 door Hessel van Aysma gebouwd onder de naam Aysmastate. De vroegst bekende afbeelding uit 1723 toont een rechthoekig bouwblok van twee bouwlagen ond .. Lees verder >>

1655
kasteel buitenplaats

kasteel buitenplaats

Oentsjerk, Rengersweg 98, Tytsjerksteradiel, Friesland   

Omschrijving Lange KWEEKBAK (10) voor de kas op rechthoekige plattegrond en van afgestreken beton(blokken) gebouwd, de zuidmuur kniehoog en de noordmuur heuphoog, beide zijmuren naar achteren toe op .. Lees verder >>

kasteel buitenplaats

Coöperatieve Stoomzuivelfabriek "Trynwâlden", machinekamer/ketelhuis en watertoren

Gytsjerk, Rinia van Nautaweg 1, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Omschrijving MACHINEKAMER/KETELHUIS(1921) met WATERTOREN(1896). Gebouw dat uit drie onderdelen bestaat, allen opgetrokken in bruine baksteen. Aan de voorzijde de machinekamer onder zadeldak, daaracht .. Lees verder >>

1896 (watertoren) 1921 (machinekamer/ketelhuis)
nijverheid industrie

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Woonhuis annex kantoor in een aan de Amsterdamse School verwante stijl

Burgum, Lageweg 45, Tytsjerksteradiel, Friesland      2 foto's

Inleiding WOONHUIS annex KANTOOR in een aan de Amsterdamse School verwante bouwstijl aan één van de hoofdstraten van Burgum. Het pand is in 1923 in opdracht van notaris J. Elsinga gebouwd, naar ee .. Lees verder >>

1923
woonhuis

Foto: Andrys Stienstra (CC-BY-SA-3.0-NL)

Jelte Binneshûs

Oentsjerk, Rengersweg 53, Tytsjerksteradiel, Friesland   

Omschrijving Het WOONHUIS van één bouwlaag op rechthoekige plattegrond met afgesnoten hoeken heeft een afgeknot schilddak gedekt met zwarte Lucas IJsbrandspannen en aan de bovenzijde voorzien van e .. Lees verder >>

1909
woonhuis