Meer dan 63.000 rijksmonumenten


School ook wel bekend vanwege zijn vorm onder de naam: t klooster object r

Resultaten : 46

Filter(s): Provincie Friesland X | Gemeente Smallingerland X


Villa in de stijl van de Amsterdamse School

Opeinde, Kommisjewei 32, Smallingerland, Friesland      2 foto's

Inleiding De VILLA vormde met een losstaande veestal een agrarisch bedrijfscomplex. De villa ligt op een verhoogd terrein met een keermuur. Het woonhuis is in de trant van de Amsterdamse School in 19 .. Lees verder >>

1927
boerderij

Foto: Koning, J.P. de (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Klooster Voorm. Klooster Zusters Carmelitessen

Drachten, Burgemeester Wuiteweg 162, Smallingerland, Friesland      1 foto

Inleiding Het KLOOSTER van de Zusters Carmelitessen heeft een carré-vormig grondplan rondom een gesloten kloosterhof. Het ligt op een verhoging in het landschap en is omringd door hoge bomen. Het in .. Lees verder >>

1936 (oostvleugel) 1946 (zuidvleugel, kapel) 1954-'55 (noord- en westvleugel) 1993 (verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Fontes (PD)

Rijkslandbouwwinterschool

Drachten, Torenstraat 12, Smallingerland, Friesland      1 foto

Inleiding De in 1921 gebouwde Rijkslandbouwwinterschool is gebouwd naar voorlopig ontwerp van R. Wibbelink. Na diens overlijden heeft gemeentearchitect C.R. de Boer het ontwerp voltooid en zijn de .. Lees verder >>

1920-1922
gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Beter Wonen, tien arbeiderswoningen

Drachten, Houtlaan 2, Smallingerland, Friesland      6 foto's

Inleiding Het woningblok bestaande uit tien ARBEIDERSWONINGEN is onderdeel van het arbeidersbuurtje "Beter Wonen". Het complex ligt rond een groenaanleg en is circa 1920 in Drachten gerealiseerd. De .. Lees verder >>

Ca. 1920 1920 ca. 1920
woonhuis

Foto: Fontes (PD)

Beter Wonen, negen arbeiderswoningen

Drachten, Beter Wonen 7-23 Beter Wonen 07 Beter Wonen 7-23 Smallingerland, Friesland      6 foto's

Inleiding Het woningblok bestaande uit negen ARBEIDERSWONINGEN is onderdeel van het arbeidersbuurtje "Beter Wonen". Het complex ligt rond een groenaanleg en is circa 1920 in Drachten gerealiseerd. Do .. Lees verder >>

Ca. 1920 1920 ca. 1920
woonhuis

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Villa, losse veestal waarin oorspronkelijk twee arbeiderswoningen

Opeinde, Kommisjewei 34, Smallingerland, Friesland      1 foto

Inleiding De losse VEESTAL waarin oorspronkelijk twee arbeiderswoningen, behoort bij het boerderijcomplex met de villa. De veestal is in 1927 ontworpen door C.R. de Boer en G.M. van Manen uit Drachte .. Lees verder >>

1928 1979 (verb.)
boerderij

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Beter Wonen, acht arbeiderswoningen

Drachten, Houtlaan 34, Smallingerland, Friesland      5 foto's

Inleiding Het woningblok bestaande uit acht ARBEIDERSWONINGEN is onderdeel van het arbeidersbuurtje "Beter Wonen". Het complex ligt rond een groenaanleg en is circa 1920 in Drachten gerealiseerd. De .. Lees verder >>

Ca. 1920 1920 ca. 1920
woonhuis

Foto: Fontes (PD)

Rijks Hoogere Burgerschool, conciërgewoning

Drachten, Vogelzang 27, Smallingerland, Friesland      2 foto's

Inleiding De conciërgewoning te Drachten is in 1919 gerealiseerd naar ontwerp van de architect J.A.W. Vrijman uit Den Haag als onderdeel van de gelijktijdig gerealiseerde Rijks Hogere Burgerschool. .. Lees verder >>

1919 1975 (pergola)
woonhuis

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde kerk

Nijega, Hearrewei 1, Smallingerland, Friesland      2 foto's

Inleiding De KERK staat ter plaatse van een zaalkerk met klokkestoel, die er in de zestiende eeuw en vermoedelijk al veel eerder is gebouwd. De oude kerk werd, volgens twee gedenkstenen in het torenp .. Lees verder >>

Oorspr. 16e eeuw 1850 (verb.) 1893-'94 (toren, verb.) 1957 (rest.) 1600 oorspr. 16e eeuw 1850 (verb.) 1893-'94 (toren, verb.) 1957 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Michielverbeek (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde kerk, voorm. pastorie

Oudega, Buorren 7, Smallingerland, Friesland      2 foto's

Inleiding De PASTORIE - thans woonhuis - in Oudega is in 1910 in Jugendstiltrant verbouwd naar ontwerp van B. Kloosterman, gemeentearchitect van Marum. De aanleg van het object dateert uit 1743, de v .. Lees verder >>

Oorspr. 1743 1910 (verb.) 1930-1939 (verb.) 1743 oorspr. 1743 1910 (verb.) 1930-1939 (verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Koning, J.P. de (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)