Meer dan 63.000 rijksmonumenten


School ook wel bekend vanwege zijn vorm onder de naam: t klooster object r

Resultaten : 64

Filter(s): Provincie Friesland X | Gemeente Littenseradiel X


Veldzicht

Jellum, Hegedyk 21, Littenseradiel, Friesland   

Inleiding WOONHUIS met aangebouwd KOETSHUIS, gebouwd in 1884 in eclectische trant in opdracht van Lútsen Ymkes Kingma wiens initialen (LYK) zijn ingekerfd in een baksteen van het trasraam, rechts n .. Lees verder >>

1884
woonhuis

Stelpboerderij in ambachtelijk-traditionele bouwstijl met Art Nouveau-invloeden

Kûbaard, Slachte 2, Littenseradiel, Friesland   

Inleiding De BOERDERIJ van het stelp-type is gebouwd in 1918 in een Ambachtelijk-traditionele bouwstijl onder invloed van de Art Nouveau, a-typisch voor de tijd van het ontwerp. A-typisch is ook de f .. Lees verder >>

1918
boerderij

Woonhuis in baksteenarchitectuur met invloeden van de Amsterdamse School

Mantgum, Dokter Fokkewei 1, Littenseradiel, Friesland   

Inleiding WOONHUIS gebouwd in 1910, ontworpen door architect D. Meintema (Mantgum, 1877 - Leeuwarden, 1935), in een baksteenarchitectuur die beïnvloed is door de Amsterdamse School. Volgens overlev .. Lees verder >>

1910
woonhuis

Woonhuis met praktijkruimte en aangebouwd koetshuis in ambachtelijk-traditionele stijl met Chaletstijl-invloeden

Easterein, Van Eysingaleane 11, Littenseradiel, Friesland   

Inleiding Het WOONHUIS met praktijkruimte en aangebouwd KOETSHUIS is gebouwd in 1871 als dokterswoning voor de opdrachtgever Petrus de Vries, in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant onder invloed van .. Lees verder >>

Ca. 1875 1875 ca. 1875
woonhuis

Woonhuis en hek van voorm. boerderij in eclectische stijl

Mantgum, Seerp van Galemawei 11, Littenseradiel, Friesland   

Inleiding Het WOONHUIS van de voormalige boerderij aan de Seerp van Galemawei 11 ligt in de kern van het terpdorp Mantgum, ten westen van de kerk en de voormalige school, op een ruime kavel van trape .. Lees verder >>

Ca. 1875 1875 ca. 1875
boerderij

Begraafplaats van de familie Buma (Nieuw Hof)

Weidum, Greate Buorren 2, Littenseradiel, Friesland   

Inleiding De BEGRAAFPLAATS, ook wel Nieuw Hof, van de familie Buma bestaat uit HEKPIJLERS en een eenvoudige aanleg met 57 GRAFSTENEN uit de 18de, 19de en 20ste eeuw (65 bijzettingen). De begraafplaat .. Lees verder >>

1825-'26 1826 1825-'26
graf begraafplaats

Kosters-/schoolmeesterswoning

Mantgum, Master Jansenstrjitte 2, Littenseradiel, Friesland   

Inleiding De WONING voor de onderwijzer en koster, gebouwd in 1874 in eclectische stijl, ligt aan het begin van de Master Janssenstrjitte, die vanaf de S. van Galemawei, in noord-westelijke richting .. Lees verder >>

1874
woonhuis

Pastorie

Easterein, Tsjerkebuorren 1, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Inleiding De PASTORIE is in eclectische trant gebouwd en is volgens de gedenksteen gebouwd in 1861 onder toezicht van Pieter Jans Jaarsma en Jelle Arjens Timmenga door timmerman Hendrik Wouda. Gezien .. Lees verder >>

1861
kerkelijk gebouw

Foto: IJ.Th. Heins - IJ.Th. Heins - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (or one of it's predecessors) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Rentenierswoning in eclectische stijl

Mantgum, Seerp van Galemawei 8, Littenseradiel, Friesland   

Inleiding Het WOONHUIS van het rentenierstype aan de Seerp van Galemawei 8 ligt binnen de begrenzing van het beschermd dorpsgezicht van het terpdorp Mantgum, ten noorden van de doorgaande weg. De Gal .. Lees verder >>

1877
woonhuis

Rentenierswoning in eclectische stijl met aangebouwd koetshuis en met hek

Mantgum, Seerp van Galemawei 13, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Inleiding De RENTENIERSWONING met aangebouwd KOETSHUIS aan de Seerp van Galemawei 13 ligt in de kern van het terpdorp Mantgum, ten westen van de kerk en de voormalige school, in het rechter deel van .. Lees verder >>

Ca. 1875 1875 ca. 1875
woonhuis

Foto: IJ.Th. Heins - IJ.Th. Heins - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (or one of it's predecessors) (CC-BY-SA-3.0-NL)