Meer dan 63.000 rijksmonumenten


School ook wel bekend vanwege zijn vorm onder de naam: t klooster object r

Resultaten : 84

Filter(s): Provincie Friesland X | Gemeente Franekeradeel X


Rooms-Katholiek verenigingsgebouw

Franeker, Sint Martiniplantsoen 41, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding Het voormalige R.C. VERENIGINGSGEBOUW aan het Martiniplantsoen te Franeker is in 1909 ontworpen door architect Nicolaas J. Adema (1860-1946) in Jugendstil, in opdracht van de St. Antonius .. Lees verder >>

1909
gebouw

Groot Lankum, hoofdgebouw en wandelpark

Franeker, Burgemeester J Dijkstraweg 6, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding Het HOOFDGEBOUW van het Psychiatrisch ZIEKENHUIS, dat in een landelijke omgeving ligt aan de rand en ten westen van de stad Franeker, is tussen 1928 en 1930 gebouwd. Het nieuwe Gesticht is .. Lees verder >>

1928-'30 1930-'39 (wandelpark) 1978-'80 (uitbreiding) 1930 1928-'30 1930-'39 (wandelpark) 1978-'80 (uitbreiding)
gebouw

Kerk van Pietersbierum (hervormde kerk) en toren

Pietersbierum, Tsjerkhôfspaed 1, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding De KERKTOREN van de Hervormde Kerk te Pietersbierum is in 1878 gebouwd. Kerk en toren (de laatste was in 1822 gebouwd na afbraak van de vorige die in slechte staat verkeerde) waren op 14 ok .. Lees verder >>

1878
kerkelijk gebouw

Oliefabriek Voorm. oliefabriek

Franeker, Prins Hendrikkade 1, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding De voormalige OLIEFABRIEK aan de Prins Hendrikkade 1 en 2 te Franeker -thans vestiging van P.S. Rollingswier N.V., margarinefabriek- is in 1911 in deze verschijningsvorm herbouwd, na een fo .. Lees verder >>

1871 (oorspr.) 1904 (uitbreiding) 1911 (herbouw na brand)
nijverheid industrie

Drie woonhuizen op de "Molenpôlle" in Overgangsstijl met Art Nouveau-elementen

Franeker, Zuiderkade 2, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding Het woonblok van drie WOONHUIZEN aan de Zuiderkade, in het zuidoosten van Franeker, ligt op het oude bolwerk -ook bekend als de Molenpôlle-, verhoogd ten opzichte van de overige bebouwing, .. Lees verder >>

Terrein met overblijfselen van het voorm. klooster Bethanië (Foswerd) te Ferwerd

Sexbierum, ten noorden van de Kammingadammen Kammingadammen ten noorden van de Kammingadammen Franekeradeel, Friesland   

Terrein waarin overblijfselen van het voormalige klooster Bethanie. Datering: 15e eeuw. Lees verder >>

15e eeuw 1500 15e eeuw
archeologie

Hervormde kerk, voorm. pastorie

Pietersbierum, Tsjerkhôfspaed 3, Franekeradeel, Friesland      4 foto's

Inleiding De (vermoedelijk) voormalige PASTORIE te Pietersbierum, aan het Tsjerkhofspaed 3, ligt op een vrij groot terrein ten zuiden van het kerkhof, met de voorgevel naar het noordwesten georiënte .. Lees verder >>

Mog. 18e eeuw (oudste deel, in 1890 ged. afgebrand) 1891 (jongste deel) 1800 mog. 18e eeuw (oudste deel, in 1890 ged. afgebrand) 1891 (jongste deel)
kerkelijk gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Groot Lankum, landbouwschuur

Franeker, Harlingerweg 80C, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding De (voormalige) LANDBOUWSCHUUR hoort bij het complex van het Psychiatrisch Ziekenhuis te Franeker, dat begin jaren '30 als buitenafdeling van het reeds bestaande Gesticht binnen de stadsgra .. Lees verder >>

1931-'32 1932 1931-'32
boerderij

Groot Lankum, tuinkoepel

Franeker, Burgemeester J Dijkstraweg 6, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding De THEEKOEPEL behoort bij het Psychiatrisch Ziekenhuis Franeker en bevindt zich ten zuidwesten van de landbouwschuur, ten noorden van de Harlingerweg en van de strook grond die parallel aan .. Lees verder >>

Verm. rond 1880 1880 verm. rond 1880
tuin park landgoed

Kleasterpleats De Kleasterpleats (It Jonkerskip)

Achlum, Jonkerschap 1, Franekeradeel, Friesland      19 foto's

Inleiding In aanleg vroeg 18de-eeuwse of oudere BOERDERIJ met aangebouwde vermoedelijk nog eerste helft 19de-eeuwse STELPBOERDERIJ, gelegen op omgracht terrein. Het bedrijfsgedeelte (schuur) is blij .. Lees verder >>

1679 (schuur) ca. 1700 (voorhuis) 1790 (verb. schuur) 1870 (herb. schuur) 19e eeuw (aanbouw)
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)