Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rkkerk van onze lieve vrouw presentatie

Resultaten : 10

Filter(s): Type Kerkelijk-gebouw X | Provincie Friesland X


Dominicuskerk

Leeuwarden, Harlingerstraat 26, Friesland      5 foto's

Inleiding R.K. KERK H. Dominicus, deel uitmakende van het COMPLEX van KERK en PASTORIE. Kerk met doopkapel, sacristie en bijsacristie , gebouwd in 1935-1937 door de architecten H.C.M. van Beers uit H .. Lees verder >>

1935-37 1937 1935-37
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Maria Geboortekerk

Dronryp, Dûbelestreek 14, Menameradiel, Friesland      2 foto's

Inleiding De Rooms-Katholieke KERK "Maria Geboorte" te Dronrijp is in 1839 gebouwd, naar ontwerp van architect A. van der Moer in Waterstaatsstijl; aannemer was P.J. de Wal uit Leeuwarden. In 1939 is .. Lees verder >>

1839 1939 (toren, verlenging schip)
kerkelijk gebouw

Foto: JohnBoers (CC-BY-SA-3.0-NL)

R.K. Kerk Maria Geboorte, pastorie

Dronryp, Dûbelestreek 16, Menameradiel, Friesland      1 foto

Inleiding De blokvormige PASTORIE, horend bij de Rooms Katholieke Kerk te Dronrijp, bevindt zich aan de zuidzijde van het kerkgebouw en is naar het oosten georiënteerd. Zij ligt aan de hoofdweg met .. Lees verder >>

1939
kerkelijk gebouw

Foto: JohnBoers (CC-BY-SA-3.0-NL)

Pelikaankerk

Leeuwarden, Pelikaanstraat 10, Friesland      4 foto's

Inleiding Op het einde van de jaren '20 ontstond door de aanleg van de westelijke buitenwijken de behoefte aan een vierde GEREFORMEERDE KERK. In 1930 nodigde het kerkbestuur enkele architecten uit om .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Koning, J.P. de (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde kerk

Opeinde, Kommisjewei 25, Smallingerland, Friesland      6 foto's

Inleiding De volgens de principes van centraalbouw ontworpen hervormde KERK met klokketoren en traptoren uit 1908 is naar ontwerp van Wolter te Riele Gzn. uitgevoerd in een stijl die getypeerd kan wo .. Lees verder >>

1908 1975 (uitbr.)
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Gereformeerde kerk en toren

Bitgummole, JH van Aismawei 11, Menameradiel, Friesland      1 foto

Inleiding De Gereformeerde KERK met TOREN is in 1924-1925 gebouwd, in opdracht van de kerkraad van de Gereformeerde Kerk te Beetgum. De kerk bevindt zich, samen met de pastorie en de kerklokalen -die .. Lees verder >>

1924-'25 1925 1924-'25
kerkelijk gebouw

Foto: Galen, Paul van (CC BY-SA 3.0 NL)

Koepelkerk

Leeuwarden, Vredeman de Vriesstraat 24A, Friesland      29 foto's

Inleiding KERKGEBOUW MET ANNEXEN en HEKWERK, gebouwd in 1923 naar een ontwerp van Tj. Kuipers uit 1921 in een stijl, die naast Berlagiaanse ook Byzantijnse en Art Déco elementen bevat. De Koepelkerk .. Lees verder >>

1923
kerkelijk gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Gereformeerde kerk (Oosterkerk)

Kollum, Oostenburgstraat 1, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      2 foto's

Inleiding De GEREFORMEERDE KERK staat op een ruim rechthoekig terrein even ten zuiden van de Voorstraat, de oost-west hoofdas van het oude Kollum en net westelijk achter de historische lintbebouwing .. Lees verder >>

1924-'25 1969 (uitbr.) 1985 (uitbr.)
kerkelijk gebouw

Foto: Koning, J.P. de (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kerk van Cornjum (hervormde kerk)

Koarnjum, De Wier 7, Leeuwarderadeel, Friesland   

Inleiding De KERK is in 1873 in Eclectische bouwtrant gebouwd naar ontwerp en onder toezicht van de architect Foppe Brouwer uit Cornjum, door de aannemer G.P. Keuning uit Ternaard, die beiden vermeld .. Lees verder >>

1873
kerkelijk gebouw

Hervormde kerk

Midsland, Westerburen 2, Terschelling, Friesland      8 foto's

Inleiding De Nederlands Hervormde KRUISKERK te Midsland is gebouwd in 1880, ontworpen en uitgevoerd in Eclectische stijl met Neo-Renaissance elementen, door architect/aannemer M. Daalder te Den Helde .. Lees verder >>

1880-1881 1916 (hersteld) 1881 1880-1881 1916 (hersteld)
kerkelijk gebouw

Foto: MarcoSwart (CC-BY-SA-3.0)