Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Restant ommuring

Resultaten : 797


Restant ommuring

Culemborg, Everwijnstraat 11, Gelderland   

Restant van de 14e eeuwse, westelijk van de Lanksmeerpoort, van belang uit oogpunt van krijgshistorische waarde. Lees verder >>

14e eeuw
militair object

Restant ommuring

Culemborg, Ommuring Het Hof Gelderland      2 foto's

Restant van de 14e eeuwse ommuring, westelijk van de Lanksmeerpoort tot de zuidwesthoek van de oude stad en vandaar, ongeveer achter het pand Herenstraat 39 het benedengedeelte van een halfronde walto .. Lees verder >>

14e eeuw
militair object

Foto: Corazón espinado (CC-BY-SA-3.0)

Restant ommuring

Culemborg, Ommuring Het Hof Gelderland      1 foto

Restant van de 14e eeuwse ommuring, westelijk van de Lanksmeerpoort tot de zuidwesthoek der oude stad, en vandaar, ongeveer evenwijdig aan de Herenstraat een muurgedeelte van belang uit oogpunt van kr .. Lees verder >>

14e eeuw
militair object

Foto: Corazón espinado (CC-BY-SA-3.0)

militair object

Zutphen, Geweldigershoek 39, Gelderland      1 foto

Fragment van de ommuring van de Nieuwstad tussen de Berkelruine en de muurtoren in het Elisabethsgesticht. Lees verder >>

militair object

Foto: Dukker, G.J. (CC BY-SA 3.0 NL)

Restant ommuring

Culemborg, Herenstraat 39, Gelderland   

Restant van de 14e eeuwse ommuring, westelijk van de Lanksmeerpoort tot de zuidwesthoek der oude stad en vandaar, ongeveer evenwijdig aan de Herenstraat een muurgedeelte, waarin de zuidwesthoek het on .. Lees verder >>

14e eeuw
militair object

Het Grote Bolwerk

Nijmegen, Parkweg 5, Gelderland      2 foto's

Het Grote Bolwerk. Ten zuiden van de Kronenburgertoren een gedeelte van de 15e eeuwse ommuring met twee ronde waltorens, die elk twee met koepelgewelven overkluisde ruimten bezitten. Lees verder >>

15e eeuw 1400 15e eeuw
militair object

Foto: Havang(nl) (CC-BY-SA-3.0)

In dit huis zijn overblijfselen ingebouwd van de leuvense of gevangenpoort

's Hertogenbosch, Hinthamerstraat 10, Noord Brabant      1 foto

In dit huis zijn overblijfselen ingebouwd van de Leuvense of Gevangenpoort, n.l. de zware ronde noordelijke toren met tentdak en ten noorden daarvan een zwaar brok muurwerk met diepe spaarbogen aan de .. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Havang(nl) (CC-BY-SA-3.0)

De op het achterterrein aanwezige resten uit kolenzandsteen van de eerste ommuring van na 1229.

Maastricht, Brusselsestraat 3, Limburg   

De op het achterterrein aanwezige resten uit kolenzandsteen van de eerste ommuring van na 1229. Lees verder >>

Na 1229
militair object

Ommuring met hekwerken

's Gravenhage, Parallelweg 225, Zuid Holland      1 foto

OMMURING MET HEKWERKEN. Aan de zijde van Parallelweg en Ter Borchstraat bewaard gebleven ommuring rondom het remiseterrein. In baksteen opgetrokken muur met voetinghek met gemetselde pijlers en met si .. Lees verder >>

overig

Foto: Westher (CC-BY-SA-3.0-NL)

De op het achterterrein aanwezige resten uit kolenzandsteen van de eerste ommuring van na 1229.

Maastricht, Sint Servaasklooster 12, Limburg   

De op het achterterrein aanwezige resten uit kolenzandsteen van de eerste ommuring van na 1229. Lees verder >>

Na 1229
militair object