Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Restant complex buiskens of sint agnesklooster

Resultaten : 288

Filter(s): Woonplaats Utrecht X


gageldijk

utrecht, gageldijk 165, utrecht   

Cluster 30. Restant inundatiesluis / damsluis / brug (Fortgracht - Ontvangstkom). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding RESTANT INUNDATIESLUIS / DAMSLUIS / BRUG (Fortgracht - Ontvangstkom) als militai .. Lees verder >>

gageldijk

utrecht, gageldijk 165, utrecht   

Cluster 30. Restant inundatiesluis / damsluis / brug (in de Kerkeindsche Dijk). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding RESTANT INUNDATIESLUIS / DAMSLUIS / BRUG (in de Kerkeindsche Dijk) als militair en .. Lees verder >>

inundatiekanaal

utrecht, inundatiekanaal utrecht   

Cluster 401. Aanleg van een inundatiekanaal. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding AANLEG VAN EEN INUNDATIEKANAAL EN VAN EEN WAL ALS RESTANT VAN EEN (GEDEELTELIJK) GEDEKTE WEG EN VAN DE HOOFDVERDEDIGI .. Lees verder >>

Claustraal huis van de immuniteit van Sint Pieter

Utrecht, Achter St.-Pieter 4, Utrecht      5 foto's

In aanleg laat-middeleeuws claustraal HUIS van de immuniteit van Sint Pieter. Verbouwd in 1630, omstreeks 1660 en in de 18e eeuw, waardoor een complex van vleugels rond een binnenplaats met traptoren .. Lees verder >>

Late middeleeuwen
woonhuis

Foto: Camera Obscura (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

fort blauwkapel

utrecht, fort blauwkapel utrecht   

Cluster 33. Fundament bomvrij (wacht)gebouw D. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding FUNDAMENT van BOMVRIJ (WACHT)GEBOUW D, als relict van het op het restant van het ravelijn gelegen wachthuis aan de .. Lees verder >>

bomvrij militair object

de zilveren schaats e.o.

utrecht, de zilveren schaats e.o. utrecht   

Cluster 301. Sluis / Kering / (Plof)Duiker/brug. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding SLUIS / KERING / (PLOF)DUIKER / BRUG in de Kromme Rijn, onder en langs de Waterlinieweg, als 20ste-eeuwse waterbo .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen

biltsestraatweg

utrecht, biltsestraatweg 160, utrecht   

Cluster 38. Groepsschuilplaatsen Type P. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding DRIE GROEPSSCHUILPLAATSEN TYPE P als 20ste-eeuwse, in serie gebouwde toevoegingen aan de bestaande verdediging. De groeps .. Lees verder >>

bomvrij militair object

fort blauwkapel

utrecht, fort blauwkapel utrecht   

Cluster 33. Betonblokken van (Tank)versperringen. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding 6 BETONBLOKKEN VAN (TANK)VERSPERRINGEN als resten van hindernissen voor verkeer aan de uiterste noord- en zuidzi .. Lees verder >>

versperring

Pand met gepleisterde lijstgevel

Utrecht, Hoogt 4, Utrecht      1 foto

Pand met gepleisterde lijstgevel, XVII. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Thijs Kinkhorst (CC-BY-SA-3.0-NL)

Pand met gevel met rechte kroonlijst

Utrecht, Hoogt 8, Utrecht      1 foto

Pand met gevel met rechte kroonlijst. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Thijs Kinkhorst (CC-BY-SA-3.0-NL)