Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel

Resultaten : 10855


Perceel deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel

Hulst, Perceel vm verdedigingsstelsel Zeeland   

Perceel deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel, van belang uit oogpunt van krijgshistorische waarde. Lees verder >>

militair object

Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel

Aardenburg, Weststraat 38, Sluis, Zeeland      3 foto's

Fors pand, gedeeltelijk onderkelderd, met XIX B gepleisterde gevel, geblokte zijpilasters en middenrisaliet, vensteromlijstingen, 6-ruits schuifvensters, een balcon boven de ingang. Lees verder >>

Tweede helft 19e eeuw
woonhuis

Foto: Klaas.schuil (CC-BY-SA-3.0-NL)

Perceel, deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel, van belang uit oogpunt van krijgshistorische waarde

Retranchement, Perceel vm verdedigingsstelsel Sluis, Zeeland   

Perceel, deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel, van belang uit oogpunt van krijgshistorische waarde. Lees verder >>

militair object

Wallen Retranchement

Retranchement, Perceel vm verdedingsstelstel Sluis, Zeeland      10 foto's

Percelen deel uitmakend van het voormalig verdedigingsstelsel, van belang uit oogpunt van krijgshistorische waarde. Lees verder >>

militair object

Foto: Capital Press Schiphol (CC BY-SA 3.0 NL)

Liniedijk tussen Hulst en Fort Zandberg

Graauw, Perceel vm verdedigingsstelsel Hulst, Zeeland   

Perceel deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel, van belang uit oogpunt van krijgshistorische waarde. Lees verder >>

militair object

Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel

Aardenburg, Weststraat 90, Sluis, Zeeland      3 foto's

In oorsprong XVII of XVIII pand thans gewijzigd tot een eenvoudige lijstgevel. Het zadeldak boven de lijst afgewolfd, zijgevel vernieuwd; ankers in de thans gecementeerde voorgevel; schuifvensters. Lees verder >>

17e of 18e eeuw (oorsprong)
woonhuis

Foto: Michielverbeek (CC-BY-SA-3.0)

Percelen grond die deel uitmaken van het beschermde oudheidkundige aardewerk

Delfzijl, Ossenweg 4, Groningen   

Percelen grond, deel uitmakend van de als oudheidkundig aardwerk tot monument aangewezen. Lees verder >>

Percelen grond die deel uitmaken van het beschermde oudheidkundige aardewerk

Delfzijl, Ossenweg 2, Groningen   

Percelen grond, deel uitmakend van de als oudheidkundig aardwerk tot beschermd monument aangewezen. Lees verder >>

Courtine iv-i met landpoort en muurresten

Elburg, Bas Backerlaan 12, Gelderland   

COURTINE IV-I MET LANDPOORT EN MUURRESTEN. Coutine met: - Nabij het midden van de wal, de voormalige Oostpoort, een coupure tussen twee keermuren met schotbalksponningen. - Voor de poort, een dam door .. Lees verder >>

militair object

De Camere

's Hertogenbosch, Orthenstraat 67, Noord Brabant      1 foto

Inleiding Voormalige kamerwoning met werkplaatsje uit de tweede helft van de 18de eeuw, oorspronkelijk deel uitmakend van een reeks van acht kamerwoningen aan de noordzijde van het Peter de Gekstraa .. Lees verder >>

1750-1800
woonhuis

Foto: Loek Tangel - L.M. Tangel - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)