Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pastorie in Mantgum

Resultaten in en rond Mantgum : 5


Hervormde kerk, pastorie

Mantgum, Frijbuorren 1, Littenseradiel, Friesland   

Inleiding De blokvormige PASTORIE behorende bij de Nederlands Hervormde Kerk te Mantgum is in 1870 gebouwd. De gevelsteen vermeldt: "Den 31 maart 1870 is de eerste steen van deze pastorie gelegd door .. Lees verder >>

1870
kerkelijk gebouw

Kosters-/schoolmeesterswoning

Mantgum, Master Jansenstrjitte 2, Littenseradiel, Friesland   

Inleiding De WONING voor de onderwijzer en koster, gebouwd in 1874 in eclectische stijl, ligt aan het begin van de Master Janssenstrjitte, die vanaf de S. van Galemawei, in noord-westelijke richting .. Lees verder >>

1874
woonhuis

Hervormde kerk, pastorie

Jorwert, Sluytermanwei 6, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Inleiding De PASTORIE van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Jorwerd, is gebouwd in eclectische trant in 1871 in opdracht van de kerkvoogdij, zoals blijkt uit een gevelsteen door de timmerlieden/a .. Lees verder >>

1871 1910 (verb.) 1927 (verb.)
woonhuis

Hervormde kerk, pastorie

Leons, Leons 2, Littenseradiel, Friesland   

Pastorie der Hervormde Kerk. Eenvoudig 19e eeuws verdiepingloos pand onder pannengedekt schilddak met twee hoekschoorstenen met borden; symmetrisch ingedeelde voorgevel; ter weerszijden van de deur me .. Lees verder >>

1878
woonhuis

Veldzicht

Jellum, Hegedyk 21, Littenseradiel, Friesland   

Inleiding WOONHUIS met aangebouwd KOETSHUIS, gebouwd in 1884 in eclectische trant in opdracht van LĂștsen Ymkes Kingma wiens initialen (LYK) zijn ingekerfd in een baksteen van het trasraam, rechts n .. Lees verder >>

1884
woonhuis