Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pand met verdieping en zadeldak tussen trapgevels

Resultaten : 11

Filter(s): Gemeente Sudwest-fryslan X | Type Overig X


Sportpark Leeuwarderweg, tribunegebouw

Sneek, Leeuwarderweg 52, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding Aan de noordzijde van het langgerekte TRIBUNEGEBOUW liggen de kantine, de bestuurs- en kleedkamers met verdieping en, aan de zuidzijde, de (verkorte) tribune, die qua volume en gevelrooilij .. Lees verder >>

1927
overig

Foto: PopoR02 (CC-BY-SA-3.0-NL)

Julianapark, toegangspartij

Bolsward, Snekerstraat 56, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding Toegangspartij tot het Julianapark te Bolsward, gerealiseerd tegelijk met de aanleg in 1913 van het park dat een ontwerp is van de firma Wybren Krijns & Co. Het geheel werd, als blijk van .. Lees verder >>

1913
overig

Foto: Ferro, F. (CC BY-SA 3.0 NL)

Sint-Vituskerk, hek

Blauwhuis, Vitusdyk 27, Súdwest Fryslân, Friesland   

Inleiding Het HEK, behorende bij het rooms-katholieke kerkelijke complex St. Vitus te Blauwhuis, is tussen 1867 en 1871 gerealiseerd, tegelijkertijd met de andere onderdelen van het complex. Het comp .. Lees verder >>

1867-'71 1871 1867-'71
overig

Hek naar kerkhof bij de Sint-Johannes de Doperkerk

Parrega, Kerkbuurt 3, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding HEK behorende bij de reeds beschermde Nederlands Hervormde kerk te Parrega (monumentnummer 39421). Het gietijzeren hek verschaft toegang tot de kerk en de bijbehorende begraafplaats. Het te .. Lees verder >>

Ca. 1880 1880 ca. 1880
overig

Foto: Galen, Paul van (CC BY-SA 3.0 NL)

Provinciegrenspaal

Kornwerderzand, op de Afsluitdijk bij hm 82,6 Afsluitdijk op de Afsluitdijk bij hm 82,6 Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding De GRENSPAAL markeert de, met het voltooien van de Afsluitdijk in 1932, ontstane grens tussen Noord Holland en Fryslân. Deze provinciegrens, die het gevolg is van een groots waterbouwkundi .. Lees verder >>

1932
overig

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Hervormde kerk, hek

Burgwerd, Kerkhof 1, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding Het HEK verschaft toegang tot het terrein met kerk en begraafplaats van de Nederlands Hervormde kerk te Burgwerd, bekend onder monumentnr. 39327. Het terrein dat omgeven is door een sloot i .. Lees verder >>

overig

Foto: Wal, A.J. van der (CC BY-SA 3.0 NL)

Gedenknaald voor Menno Simonsz

Witmarsum, It Fliet 1, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding Monument uit 1879 bestaande uit: GEDENKNAALD in sobere Eclectische trant met Neo-renaissance motieven, twee HEKWERKEN, OMGRACHT TERREIN, gemetselde DAM en met bomen beplante LAAN. Het monu .. Lees verder >>

1879
overig

Foto: Johan Weenink (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

R.K. Begraafplaats St. Martinuskerk, toegangshek

Sneek, Leeuwarderweg 83, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding Het TOEGANGSHEK maakt deel uit van het ontwerp van de Rooms Katholieke begraafplaats van de St. Martinuskerk te Sneek. Op de binnenste pijlers is de wijdingsdatum te lezen die in gotiserend .. Lees verder >>

1892
overig

Foto: Harmendewind (CC-BY-SA-3.0-NL)

Sint-Bonifatiusschool voorm. R.K. Sint-Bonifatiusschool, muur met toegangshek

Woudsend, Midstrjitte 45, Súdwest Fryslân, Friesland   

Inleiding De MUUR met TOEGANGSHEK die behoren bij de voormalige Roomskatholieke Lagere School, ligt aan de Midstrjitte, tussen nrs. 49 en 53. Het "poortjesachtige" hek geeft toegang tot de steeg die .. Lees verder >>

1923
overig

Badpaviljoen

Hindeloopen, Westerdijk 2, Súdwest Fryslân, Friesland      2 foto's

Inleiding Het BADPAVILJOEN te Hindeloopen is in 1913/1914 gebouwd, in een stijl waarin elementen van de Art Nouveau gecombineerd zijn met elementen die in latere tijden zijn aangebracht. Deze hebben .. Lees verder >>

1913-1914
overig

Foto: Andrys Stienstra (CC-BY-SA-3.0-NL)