Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pand met verdieping en zadeldak tussen trapgevels

Resultaten : 56

Filter(s): Gemeente Leeuwarden X | Type Gebouw X


Theepakhuis

Leeuwarden, Eewal 86, Friesland      1 foto

Inleiding THEEPAKHUIS gebouwd voor R.H. Dijkstra, handelaar in thee, door H. Kramer in 1897 in Neo-Renaissancestijl. Kramer was de vaste architect van Dijkstra. Voor hem bouwde hij o.a. het weelderig .. Lees verder >>

1897-'98 1898 1897-'98
gebouw

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kantoorpand met aangebouwde conciërgewoning

Leeuwarden, Eewal 59, Friesland      3 foto's

Inleiding KANTOORPAND MET AANGEBOUWDE CONCIëGEWONING gebouwd voor de Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij in 1895-1896 door H. Kramer in Neo-Hollandse Renaissancestijl aan de Eewal op d .. Lees verder >>

1895-'96 1896 1895-'96
gebouw

Foto: Parsifal2000 (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hoofdpostkantoor Voorm. hoofdpostkantoor

Leeuwarden, Tweebaksmarkt 25, Friesland      7 foto's

Post- en Telegraafkantoor, gebouwd in 1902-1904, naar ontwerp van rijksbouwmeester C.H.Peters in diens zeer persoonlijke mengstijl. Omvangrijk onderkelderd gebouw op rechthoekige plattegrond, rustend .. Lees verder >>

1902-'04 1904 1902-'04
gebouw

Foto: Melda Wibawa (CC-BY-SA-2.0)

De Utrecht, Bijkantoor voorm. bijkantoor van de levensverzekeringsmaatschappij "Utrecht"

Leeuwarden, Tweebaksmarkt 48, Friesland      48 foto's

Voormalig BIJKANTOOR van de levensverzekeringsmaatschappij "Utrecht", gebouwd in 1903/04 naar ontwerp van de architecten A.J.Kropholler en J.F.Staal. Sculptuur van J.Mendes da Costa. Het pand is opge .. Lees verder >>

1903-'04 1904 1903-'04
gebouw

Foto: Catrope (talk) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Eenvoudig pand onder zadeldak met voorschild

Leeuwarden, Tweebaksmarkt 56, Friesland   

Eenvoudig pand onder zadeldak met voorschild. Lees verder >>

Fries Museum

Leeuwarden, Turfmarkt 24, Friesland      1 foto

Inleiding Uitbreiding van het FRIES MUSEUM in L-vorm om een binnenplaats achter het bestaande Eysingahuis (als museum geopend in 1881) met de hoofdgevel aan de Turfmarkt en een gevel aan de Koningsst .. Lees verder >>

1891-'92 1892 1891-'92
gebouw

Foto: Bouwe Brouwer (CC-BY-SA-2.5,2.0,1.0)

Pakhuisje onder zadeldak met voorschild en dakkapel

Leeuwarden, Tuinen 25, Friesland      1 foto

Pakhuisje onder zadeldak met voorschild waarvoor goede kapel. Op de verdieping gekoppeld kozijn. Lees verder >>

gebouw

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Pand met verdieping ter vervanging van topgevel

Leeuwarden, Herenwaltje 12I, Friesland      2 foto's

In aanleg 17e eeuws pand, ter vervanging van de topgevel met een verdieping voorzien. Eerste verdieping vertoont ontlastingsbogen met natuurstenen blokken. Talrijke gesmede ankers. Lees verder >>

17e eeuw (oorspr.) 1700 17e eeuw (oorspr.)
gebouw

Foto: Dukker, G.J. (CC BY-SA 3.0 NL)

Apotheek met bovenwoning

Leeuwarden, Voorstreek 9, Friesland   

Inleiding APOTHEEK MET BOVENWONING, gelegen aan de westzijde van de Voorstreek, gebouwd voor S. Tromp Visser en de firma H. Lam Az. door een onbekende architect in de zestiger jaren van de negentiend .. Lees verder >>

1860-1870 1870 1860-1870
gebouw

Bankgebouw met conciërgewoning in traditionalistische stijl (Coöperatieve Zuivelbank)

Leeuwarden, Zaailand 110, Friesland   

Inleiding BANKGEBOUW MET AANGEBOUWDE CONCIERGEWONING in 1936-1937 gebouwd door A. Baart sr. m.m.v. J.E. Wiersma in Traditionalistische architectuur voor de Coöperatieve Zuivelbank. Deze bank, opgeri .. Lees verder >>

1936-37 1937 1936-37
gebouw