Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pand met verdieping en hoog schilddak waarin dakvenster met hoofdgestel

Resultaten : 667

Filter(s): Provincie Drenthe X


Woonhuis in eclectische stijl met neo-renaissancekenmerken

Assen, Zuidersingel 21, Drenthe   

Inleiding Het omstreeks 1885 gebouwde WOONHUIS (met erfscheiding) is karakteristiek voor de laat negentiende-eeuwse woonhuisarchitectuur voor de gegoede burger. Hoewel het in eclectische trant opget .. Lees verder >>

Ca. 1885 1885 ca. 1885
woonhuis

Woonhuis in eclectische stijl

Assen, Beilerstraat 22A, Drenthe   

Inleiding Vrijstaand, ca. 1880 in eclectische stijl gebouwd WOONHUIS. Dergelijke grote woonhuizen zijn representatief voor de woonhuisarchitectuur van de gegoede burgerij in die tijd. Het ten opzicht .. Lees verder >>

Ca. 1880 1880 ca. 1880
woonhuis

Woonhuis in overgangsstijl

Assen, Beilerstraat 9, Drenthe      1 foto

Inleiding Het omstreeks 1895 in een overgangsstijl met late neo-renaissance kenmerken gebouwde WOONHUIS ligt in een gebied dat voornamelijk is bebouwd met laat 19e- en vroeg 20e-eeuwse woonhuisarchit .. Lees verder >>

Ca. 1895 1895 ca. 1895
woonhuis

Foto: Ronn (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Nyengaerde

Dwingeloo, Westeinde 14, Westerveld, Drenthe      1 foto

Inleiding Herenhuis gebouwd in 1930 in een traditionalistische stijl. Gevelsteen met opschrift: de eerste steen gelegd door I.E.C. Westra van Holthe december 1930. Omschrijving In baksteen opgetro .. Lees verder >>

1930
woonhuis

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

R.K. Kerk Maria ten Hemelopneming, pastorie

Assen, Dr. Nassaulaan 3, Drenthe      1 foto

Inleiding Het links van de R.K. Kerk Maria ten Hemelopneming staande, als WOONHUIS gebouwde pand verrees ca. 1890 in eclectische bouwtrant. Het huis is in 1934 verbonden met de kerk door middel van e .. Lees verder >>

Ca. 1890 verbouwd in 1934 1890 ca. 1890 verbouwd in 1934
woonhuis

Foto: Ronn (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Woonhuis Gymnasiusstraat 1 in sobere baksteenbouw

Assen, Gymnasiumstraat 1, Drenthe      1 foto

Inleiding Het vrijstaande, ca. 1875 in sobere evenwichtige baksteenbouw ontstane woonhuis is een van de meer eenvoudige panden in het gebied dat in de volksmond bekend was als de "paleizenbuurt" en d .. Lees verder >>

Ca. 1875 1875 ca. 1875
woonhuis

Foto: Ronn (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Protestants Voorm. Protestants Militair Tehuis

Zuidlaren, De Millystraat 6, Tynaarlo, Drenthe      1 foto

Inleiding Christelijk Militair Tehuis gebouwd rond 1890, in neo-renaissancistische stijl. Rond de eeuwwisseling was in het pand café Kooys gevestigd en zijn twee winkels gerealiseerd in wat oorspron .. Lees verder >>

Ca. 1890 1992 (verb.) 1890 ca. 1890 1992 (verb.)
gebouw

Foto: Koning, J.P. de (CC BY-SA 3.0 NL)

Woonhuis in overgangsstijl

Assen, Zuidersingel 11, Drenthe   

Inleiding Laat negentiende eeuws WOONHUIS dat is gebouwd in een karakteristieke eclectische bouwstijl van omstreeks het fin de siecle met motieven die kenmerkend zijn voor de architectuur van de neo .. Lees verder >>

Late 19e eeuw verbouwd in 1910 1900 late 19e eeuw verbouwd in 1910
woonhuis

Boerderij onder hoog rieten schilddak met achterbaander en bijschuur

Bruntinge, Hoogeveenseweg 19, Midden Drenthe, Drenthe      5 foto's

Boerderij onder hoog met riet gedekt schilddak, blijkens sleutelstukken waarschijnlijk uit de 17e eeuw. Achterbaander met hooiluik daarboven. Gerestaureerde bijschuur. Lees verder >>

Waarsch. 17e eeuw
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Woonhuis Van der Feltzpark 2 in eclectische stijl

Assen, Van der Feltzpark 2, Drenthe      1 foto

Inleiding Omstreeks 1875 gebouwd WOONHUIS met de stijlkenmerken van het eclecticisme. De vrijstaande villa is een van de waardevolle, voor de gegoede burgerij bestemde, voornamelijk laat negentiende- .. Lees verder >>

Ca. 1875 1875 ca. 1875
woonhuis

Foto: Ronn (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)