Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pand met uit en ingezwenkte halsgevel waarin gevelsteen waarop een stapel textielbalen en int stapel webben

Resultaten : 31

Filter(s): Type Tuin-park-landgoed X | Provincie Utrecht X | Woonplaats Amerongen X


Klokkenstoel met bel

Amerongen, Drostestraat 20, Utrechtse Heuvelrug, Utrecht      3 foto's

KLOKKESTOEL MET BEL. Op het voorplein links van de trappen een houten klokkestoel in de vorm van een paal met uit- en ingezwenkte overhuiving, waarschijnlijk gemaakt voor de erin hangende bel die het .. Lees verder >>

1728
tuin park landgoed

Foto: Basvb (CC-BY-SA-3.0)

Lantaren met hek voor het hoofdinrijhek aan de margaretha turnorlaan

Amerongen, Drostestraat 22, Utrechtse Heuvelrug, Utrecht      5 foto's

LANTAREN MET HEK VOOR HET HOOFDINRIJHEK aan de Margaretha Turnorlaan. Uit vier langgerekte smeedijzeren voluten samengesteld voetstuk waarop een gekroonde achthoekige lantaren, het geheel staande op .. Lees verder >>

1919
tuin park landgoed

Foto: Basvb (CC-BY-SA-3.0)

Muur

Amerongen, Drostestraat 22, Utrechtse Heuvelrug, Utrecht      5 foto's

MUUR c.a. VOOR DE OPRIJWEG. Bakstenen muur, enerzijds aansluitend bij de oranjerie en anderzijds bij het Koetsiershuis. Van deze in oorsprong uit het vierde kwart van de 17e eeuw daterende muur heeft .. Lees verder >>

Laatste kwart 17e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Basvb (CC-BY-SA-3.0-NL)

Keermuur en pergola

Amerongen, Drostestraat 22, Utrechtse Heuvelrug, Utrecht      4 foto's

KEERMUUR EN PERGOLA. Over een gelijke lengte te weerszijden van de as van het pad onderlangs het voorplein strekt zich in de grote moestuin in de lengterichting een lage door doorgangen onderbroken, b .. Lees verder >>

Laatste kwart 17e eeuw of ca. 1700
tuin park landgoed

Foto: Basvb (CC-BY-SA-3.0)

Tuin- en Parkaanleg

Amerongen, Drostestraat 20, Utrechtse Heuvelrug, Utrecht      46 foto's

TUIN- EN PARKAANLEG, bestaande uit het eigenlijke, ongeveer vierkante, in de uiterwaarden van de Rijn gelegen tuin- en parkterrein met de omringende dijken, en het voor het hoofdinrijhek aan de noorde .. Lees verder >>

1676-1696
tuin park landgoed

Foto: Basvb (CC-BY-SA-3.0-NL)

Walmuur van het pad onderlangs het voorplein

Amerongen, Drostestraat 20, Utrechtse Heuvelrug, Utrecht      3 foto's

WALMUUR VAN HET PAD ONDERLANGS HET VOORPLEIN. Het aardwerk, waarop het pad onderlangs het voorplein is gelegd, wordt aan de zijde van de binnengracht gesteund door een bakstenen walmuur, bekroond door .. Lees verder >>

Laatste kwart 17e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Schollen, A.H.C. (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Walmuren en lantarens van het bastion

Amerongen, Drostestraat 12, Utrechtse Heuvelrug, Utrecht      8 foto's

WALMUREN EN LANTARENS VAN HET BASTION. Het bastion wordt omvat door uit de grachten oprijzende bakstenen walmuren (4e kwart 17e eeuw); aan de oost-, zuid- en westzijde worden deze bekroond door bakste .. Lees verder >>

Laatste kwart 17e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Basvb (CC-BY-SA-3.0)

Historische tuin- en parkaanleg, voor zover gelegen in de gemeente leersum

Amerongen, Zuylesteinseweg 18, Utrechtse Heuvelrug, Utrecht      7 foto's

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG, voor zover gelegen in de gemeente Leersum c.q. voor zover (een klein gedeelte) gelegen in de gemeente Amerongen. De historische aanleg van de buitenplaats Zuylestein .. Lees verder >>

1600-1900
tuin park landgoed

Foto: Wal, A.J. van der (CC BY-SA 3.0 NL)

Muren om de kleine moestuin

Amerongen, Drostestraat 12, Utrechtse Heuvelrug, Utrecht      2 foto's

MUREN OM DE KLEINE MOESTUIN. Aan de oost- en noordzijde bakstenen muren, waarvan de eerste is voorzien van een doorgang met smeedijzeren hek dat door middel van een tweezijdige plankenbekleding tot de .. Lees verder >>

Laatste kwart 17e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Basvb (CC-BY-SA-3.0)

Inrijhek

Amerongen, Overstraat 15, Utrechtse Heuvelrug, Utrecht      3 foto's

INRIJHEK AAN DE OVERSTRAAT, de ingang van de Margaretha Turnorlaan afsluitend. Smeedijzeren spijlenhek in de stijl van omstreeks 1700, bekroond door het monogram Van Aldenburg Bentinck en gevat tusse .. Lees verder >>

1929 (schenking)
tuin park landgoed

Foto: Basvb (CC-BY-SA-3.0)