Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pand met schilddak gevels van ijsselsteen en empire ramen

Resultaten : 2185

Filter(s): Provincie Friesland X


Pand met trapgevel (Net Salon)

Dokkum, Anjelierstraat 1, Dongeradeel, Friesland      3 foto's

Pandje onder zadeldak tussen gerestaureerde trapgevel en puntgevel. Lees verder >>

Midden 17e eeuw (gevel) 1650 midden 17e eeuw (gevel)
woonhuis

Timmerwerkplaats annex annex schaatsmakerij

Wergea, Leeuwarderweg 4, Boarnsterhim, Friesland   

Inleiding De TIMMERWERKPLAATS annex schaatsmakerij onder traditioneel-ambachtelijke baksteenarchitectuur is omstreeks 1875 gebouwd, vrijwel zeker naar ontwerp van en uitgevoerd door de timmerman K.K. .. Lees verder >>

Laatste kwart 19e eeuw
nijverheid industrie

Woning met metselwerk van gele steen en stookhut

Heerenveen, Rottumerweg 14, Friesland   

Woning met metselwerk van gele steen. In de gevels vier 6-ruitsvensters. Schilddak met holle rode pannen. Kleine stookhut. Lees verder >>

Grote schuur met aangebouwde woning onder schilddak met hoekschoorstenen

IJlst, Uilenburg 56, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Grote schuur met aangebouwde woning onder schilddak met hoekschoorstenen; omlijste ingang in het midden twee stoeppalen met kettingen; zesruitsvensters. Lees verder >>

Poortgebouw van twee bouwlagen hoog, drie traveeën breed en gedekt door een met pannen belegd T-vormig schilddak

Leeuwarden, Ruiterskwartier 121, Friesland      4 foto's

In aanleg vermoedelijk ouder, maar wat betreft voorgevel vroeg 19e eeuws poortgebouw op rechthoekige plattegrond; twee bouwlagen hoog, drie traveeën breed en gedekt door een met pannen belegd T-vormi .. Lees verder >>

19e eeuw (gevel, rest ouder) 1900 19e eeuw (gevel, rest ouder)
kasteel buitenplaats

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Blier Herne

Grou, Parkstraat 11, Boarnsterhim, Friesland      1 foto

Inleiding Het statige WOONHUIS Blier Herne, thans woning met praktijkruimte, werd in 1913 onder Overgangsarchitectuur gebouwd in opdracht van de heer J.N. Mulder, directielid van de houtfabriek van H .. Lees verder >>

1913 1926 (uitbr.) ca. 1935 (verb.) 1953 (verb.)
woonhuis

Foto: Ferro, F. (CC BY-SA 3.0 NL)

Hervormde kerk, pastorie

Jorwert, Sluytermanwei 6, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Inleiding De PASTORIE van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Jorwerd, is gebouwd in eclectische trant in 1871 in opdracht van de kerkvoogdij, zoals blijkt uit een gevelsteen door de timmerlieden/a .. Lees verder >>

1871 1910 (verb.) 1927 (verb.)
woonhuis

Keuterboerderij (woudboerderij)

Drachten, Het Noord 26, Smallingerland, Friesland      2 foto's

Inleiding De KEUTERBOERDERIJ, of zgn. woudboerderijtje van het krimptype, dateert uit ongeveer 1905. De bouwstijl, het materiaalgebruik en de detaillering zijn sober en op traditionele wijze toegepas .. Lees verder >>

1904
boerderij

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hoekpand onder schilddak met gevel met rechte kroonlijst

Harlingen, Lanen 82, Friesland      1 foto

Hoek Spekmarkt. Pand onder schilddak; gevel met rechte kroonlijst Lees verder >>

woonhuis

Foto: Ferro, F. (CC BY-SA 3.0 NL)

Hoekpand onder schilddak met rechte kroonlijst aan de Noorderhavenzijde

Harlingen, Vismarkt 1, Friesland   

Hoek Noorderhaven. 19e eeuws pand onder schilddak met rechte kroonlijst aan N.Havenzijde. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
woonhuis