Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pand met schilddak gevels van ijsselsteen en empire ramen

Resultaten : 90

Filter(s): Provincie Friesland X | Type Kerkelijk-gebouw X


Julianakerk (Doopsgezinde kerk)

Oudebildtzijl, Ds. Schuilingstraat 6, Het Bildt, Friesland      2 foto's

Doopsgezinde Vermaning. Blijkens stichtingssteen in de gang opgetrokken in 1806; in 1906 uitgebreid met de ervoor liggende pastorie en de aardig gedetailleerde houten Julianatoren, bekroond door inges .. Lees verder >>

1806 1909 (toren)
kerkelijk gebouw

Foto: Galen, Paul van (CC BY-SA 3.0 NL)

Sint-Fredericuskerk, pastorie

Steggerda, Pepergaweg 47, Weststellingwerf, Friesland      1 foto

Inleiding De PASTORIE behorende bij de katholieke kerk te Steggerda is in 1920 in Neo-gotische trant ontworpen door Wolter te Riele en in 1921, met enige wijzigingen ten opzichte van het ontwerp, geb .. Lees verder >>

1921
kerkelijk gebouw

Foto: Pa3ems (CC-BY-SA-3.0)

Hervormde kerk, voorm. pastorie

Pietersbierum, Tsjerkhôfspaed 3, Franekeradeel, Friesland      4 foto's

Inleiding De (vermoedelijk) voormalige PASTORIE te Pietersbierum, aan het Tsjerkhofspaed 3, ligt op een vrij groot terrein ten zuiden van het kerkhof, met de voorgevel naar het noordwesten georiënte .. Lees verder >>

Mog. 18e eeuw (oudste deel, in 1890 ged. afgebrand) 1891 (jongste deel) 1800 mog. 18e eeuw (oudste deel, in 1890 ged. afgebrand) 1891 (jongste deel)
kerkelijk gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Sint-Ludgeruskerk

Balk, Raadhuisstraat 44, Gaasterlân Sleat, Friesland      2 foto's

Omschrijving De R.K. KERK St. Ludgerus is gebouwd in 1882-1883 naar ontwerp van A. Tepe (1840-1920) in een vormentaal die gebaseerd is op de Nederrijnse Gotiek. De Neogotische driebeukige basiliek is .. Lees verder >>

1882-'83 1883 1882-'83
kerkelijk gebouw

Foto: Udo Ockema (CC-BY-3.0)

Pastorie

Easterein, Tsjerkebuorren 1, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Inleiding De PASTORIE is in eclectische trant gebouwd en is volgens de gedenksteen gebouwd in 1861 onder toezicht van Pieter Jans Jaarsma en Jelle Arjens Timmenga door timmerman Hendrik Wouda. Gezien .. Lees verder >>

1861
kerkelijk gebouw

Foto: IJ.Th. Heins - IJ.Th. Heins - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (or one of it's predecessors) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde pastorie

Oudwoude, Foarwei 38, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      2 foto's

Omschrijving PASTORIE, blijkens gedenksteen in de achtergevel gebouwd in 1806 in een ambachtelijke bouwtrant; ingangspartij uit 1906 met kenmerken van de (verstrakte) Jugendstil. De bouwmeesters zij .. Lees verder >>

1806 1826 (aanbouw) 1906 (verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Sint-Fredericuskerk

Steggerda, Pepergaweg 45, Weststellingwerf, Friesland      3 foto's

Inleiding Hoofdobject van het kerkelijk complex is de Katholieke KERK, gewijd aan de H. Fredericus. De kerk werd in 1921 gebouwd naar ontwerp van architect Wolter te Riele in een stijlvariant van de .. Lees verder >>

1921 1993 (dakbedekking)
kerkelijk gebouw

Foto: Udo Ockema (CC-BY-3.0)

Doopsgezinde kerk

Poppenwier, Binnenbuorren 6, Boarnsterhim, Friesland      2 foto's

Inleiding De KERK van de Doopsgezinde Gemeente is in 1848 in Ambachtelijk-traditionele trant gebouwd. De kerk ligt tussen de woonhuizen van het beschermd dorpsgezicht verborgen als een schuilkerk, ho .. Lees verder >>

1848
kerkelijk gebouw

Foto: Wal, A.J. van der (CC BY-SA 3.0 NL)

Cathechisatielokaal met woonhuis en hekwerk

Grou, Kerkstraat 3, Boarnsterhim, Friesland      1 foto

Inleiding Het CATECHISATIELOKAAL (huisnr. 3) met WOONHUIS (huisnr. 2) en HEKWERK uit 1905 onder Overgangsarchitectuur is vermoedelijk een ontwerp van K.B. Budstra. Volgens rekeningen van de kerkvoogd .. Lees verder >>

1905 verm. 1950-1959 (verb.) 1994 (renov. interieur)
kerkelijk gebouw

Foto: Ferro, F. (CC BY-SA 3.0 NL)

Pastorie

Eastermar, Torenlaan 1, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Omschrijving De PASTORIE bij de Nederlands Hervormde kerk is een in Eclectische stijl gebouwd blokhuis uit 1875. Het door architect D.D. Duursma ontworpen pand is symmetrisch van opzet. Met uitzonder .. Lees verder >>

1875
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)