Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pand met schilddak gevels van ijsselsteen en empire ramen

Resultaten : 55

Filter(s): Provincie Friesland X | Gemeente Littenseradiel X


Eenvoudig pand met zesruitsvensters onder schilddak

Rien, Buorren 4, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Eenvoudig pand onder schilddak, zesruitsvensters. Lees verder >>

1850-1900 1900 1850-1900
woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Eenvoudig pand onder schilddak

Boazum, Dokter Miedemastrjitte 6, Littenseradiel, Friesland   

Als buur van huisnrs. 4 en 8 te beschermen eenvoudig pand onder schilddak. Lees verder >>

nijverheid industrie

Pand met negenruitsvensters onder schilddak met hoekschoorstenen met borden en versierde dakkapel

Rien, Draversdyk 1, Littenseradiel, Friesland   

Pand onder schilddak met hoekschoorstenen waarop borden. Negenruitsvensters en versierde dakkapel. Lees verder >>

1850-1900 1900 1850-1900
woonhuis

Pand met ingang in het midden, zesruitsvensters en goot op klossen onder schilddak met hoekschoorstenen

Rien, Buorren 6, Littenseradiel, Friesland   

Pand met ingang in het midden, onder schilddak met hoekschoorstenen, zesruitsvensters; goot op klossen. Lees verder >>

1850-1900 1900 1850-1900
woonhuis

Pand met ingang in het midden onder schilddak met hoekschoorstenen en dakkapel

Rien, Buorren 50, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Langs de waterzijde staand pand onder schilddak met hoekschoorstenen. Boven de ingang in het midden, dakkapel. Lees verder >>

woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde kerk, pastorie

Jorwert, Sluytermanwei 6, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Inleiding De PASTORIE van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Jorwerd, is gebouwd in eclectische trant in 1871 in opdracht van de kerkvoogdij, zoals blijkt uit een gevelsteen door de timmerlieden/a .. Lees verder >>

1871 1910 (verb.) 1927 (verb.)
woonhuis

Pand met omlijste ingang en verdieping onder schilddak met hoekschoorstenen en gedichte halfronde lichtopeningen (mog. kaaspakhuis)

Easterein, Foarbuorren 2, Littenseradiel, Friesland      1 foto

PAND met verdieping onder schilddak met hoekschoorstenen. In de lage verdieping gedichte halfronde lichtopeningen, waarschijnlijk daarom als kaaspakhuis gebouwd. Omlijste ingang. Lees verder >>

woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Blokvormig pand met omlijste ingang en verdieping met zesruitsvensters onder laag schilddak met twee hoekschoorstenen met borden (voorm. herberg)

Easterein, Sibadawei 2, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Blokvormig pand met verdieping laag schilddak waarop twee hoekschoorstenen met borden. Omlijste ingang. Op de verdieping zesruitsvensters. Lees verder >>

1860
woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Pand met negenruitsvensters en goot op klossen onder lang schilddak met twee hoekschoorstenen en dakkapel

Rien, Buorren 2, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Met de lange gevel aan het water staand pand onder lang schilddak met twee hoekschoorstenen; goot op klossen. Twee negenruitsvensters en boven de ingang dakkapel. Lees verder >>

woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Gemeentehuis Voorm. gemeentehuis van Baarderadeel

Mantgum, Seerp van Galemawei 21, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Inleiding Het (voormalige) GEMEENTEHUIS, met ingebouwde brandweergarage, van de voormalige gemeente Baarderadeel is in 1939 gebouwd naar ontwerp van architect A. Goodijk uit Sneek, in Interbellum-sti .. Lees verder >>

1939
gebouw

Foto: Johan Weenink (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)