Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pand met schilddak gevels van ijsselsteen en empire ramen

Resultaten : 32

Filter(s): Provincie Friesland X | Gemeente Kollumerland-en-nieuwkruisland X


Pand met verdieping en voorbouw met forse kroonlijst onder dwars schilddak (Praamstra)

Kollum, Voorstraat 51, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      2 foto's

Blokvormig pand, XVIIId-XIX A met verdieping. Voorbouw onder dwars schilddak met twee hoekschoorstenen; forse kroonlijst. Lees verder >>

1775-1850 1850 1775-1850
woonhuis

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

Philippusfenne: notariswoning

Kollum, Voorstraat 87, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      1 foto

Omschrijving HOOFDGEBOUW. Twee bouwlagen tellend geheel gepleisterd voornaam HUIS, opgetrokken uit baksteen en verlevendigd door (gepleisterde) pilasters en raam- en kordonlijsten; flauw hellend af .. Lees verder >>

1847 1905 (ingang)
kasteel buitenplaats

Foto: Brimz (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde pastorie

Oudwoude, Foarwei 38, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      2 foto's

Omschrijving PASTORIE, blijkens gedenksteen in de achtergevel gebouwd in 1806 in een ambachtelijke bouwtrant; ingangspartij uit 1906 met kenmerken van de (verstrakte) Jugendstil. De bouwmeesters zij .. Lees verder >>

1806 1826 (aanbouw) 1906 (verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Oostenburg

Kollum, Oostenburgstraat 2, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      5 foto's

Voormalig Werkhuis, thans gemeentelijke sociale werkvoorziening. Tien venstertraveeen lang onderkelderd pand onder schilddak met kleine hoekschoorstenen. Alle vensters nog door roeden in 6 x 4 ruiten .. Lees verder >>

1838 1979 (rest.)
gebouw

Foto: Brimz (CC-BY-SA-3.0-NL)

Verenigingsgebouw

Oudwoude, Foarwei 42, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      1 foto

Omschrijving VERENIGINGSGEBOUW gebouwd omstreeks 1900 als dienstgebouw bij de hervormde Kerk van Oudwoude. Het gebouw in eclectische trant met accoladeboogvormige vensters is na 1944 in bijpassende .. Lees verder >>

Ca. 1900 na 1944 (uitbr.) 1900 ca. 1900 na 1944 (uitbr.)
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Smederij Voorm. smederij

Kollum, Voorstraat 15, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      9 foto's

PAND op L-vormige plattegrond blijkens jaartalankers uit 1768. Het evenwijdig aan de straat gebouwde deel heeft geen verdieping en een pannen schilddak, dat aan de linkerzijde aansluit tegen een punt .. Lees verder >>

1768
nijverheid industrie

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

Roskam De Roskam

Kollum, Voorstraat 63, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      6 foto's

HOTEL de Roskam. Groot blokvormig pand onder laag U-vormig schilddak. Uit omstreeks 1840. Omlopende geblokte kroonlijst, waarboven aan de Voorstraat segmentvormige bekroning van de gevel. Ingang en al .. Lees verder >>

1846
gebouw

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

Woning onder schilddak met Vlaamse top

Kollum, Eyso de Wendtstraat 6, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      3 foto's

Woning onder schilddak met Vlaamse top. Vensters met roedenverdeling. Lees verder >>

18e eeuw 1800 18e eeuw
woonhuis

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

Fogelsangh 01 Fogelsangh State, hoofdgebouw

Veenklooster, Kleasterwei 1, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      66 foto's

HOOFDGEBOUW. Met de voor- en achtergevel loodrecht op de as Kleasterwei en Keningswei gelegen bakstenen gepleisterd hoofdgebouw, licht okergeel geschilderd, op rechthoekige grondslag, dat met de twee .. Lees verder >>

1644 ca. 1734 (uitbr.) 1783-'93 (verb.) 1843 (uitbr.) 1872 (verb.) 1977-'78 (rest.)
kasteel buitenplaats

Foto: Brimz (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Woudhuisje onder schilddak ("Willem's húske")

Kollumerzwaag, Foarwei 120, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      7 foto's

Z.g. Woudhuisje onder schilddak. Lees verder >>

Ca. 1846 1846 ca. 1846
woonhuis

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)