Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pand met schilddak gevels van ijsselsteen en empire ramen

Resultaten : 39

Filter(s): Provincie Friesland X | Gemeente Ferwerderadiel X


Pand zonder verdieping tegen gevels met houten gootlijst onder hoog schilddak met dakkapellen en topschoorstenen

Ferwert, Nije Buorren 17, Ferwerderadiel, Friesland      1 foto

Pand zonder verdieping, derde kwart 19e eeuw. Hoog, door pannen gedekt schilddak met topschoorstenen. Aan de Nijebuorren en de Hoofdstraat gevels met houten gootlijst en flauw getoogde deur en venste .. Lees verder >>

Ca. 1860 1860 ca. 1860
woonhuis

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Stienstrahearehuzinge, een rechthoekig pand met verdieping en middenrisaliet onder pannen schilddak met hoekschoorstenen en dakkapel

Ferwert, Havenstraat 1, Ferwerderadiel, Friesland      3 foto's

Rechthoekig pand met verdieping en pannen schilddak met hoekschoorstenen en dakkapel. Ingang met zijlichten, risalerende middenpartij, 18e of 19e eeuw. Lees verder >>

1800-1825 1825 1800-1825
woonhuis

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Veldzicht Herberg "Veldzicht"

Blije, Hoofdstraat 3, Ferwerderadiel, Friesland      2 foto's

PAND met verdieping onder laag schilddak met topschoorstenen. Omlijste ingang, allerwegen zesruitsvensters. Lees verder >>

1885
gebouw

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Landelijk pand met omlijste ingang onder afgeplat schilddak met dakkapel en vier hoekschoorstenen

Ferwert, Marrumerweg 3, Ferwerderadiel, Friesland      1 foto

Landelijk pand onder afgeplat schilddak met vier hoekschoorstenen. Omlijste ingang, dakkapel karakteristiek voor de bouwtijd plm 1870. In de rechter voorkamer is de kamerbetimmering aangebracht uit .. Lees verder >>

Ca. 1870 1870 ca. 1870
woonhuis

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Pand met verdieping met zesruitsvensters en met gootlijst op houten consoles onder met pannen gedekt schilddak

Ferwert, Nije Buorren 9, Ferwerderadiel, Friesland      1 foto

Pand met verdieping en met pannen gedekt schilddak, eerste kwart 19e eeuw. De bescherming strekt zich uit over het vroeger Hoofdstraat 36 genummerde gedeelte aan de Hoofdstraat. In de zijgevel aan d .. Lees verder >>

1800-1825 1825 1800-1825
woonhuis

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Pand met verdieping met zesruitsvensters en met gootlijst op houten consoles onder met pannen gedekt schilddak

Ferwert, Nije Buorren 11, Ferwerderadiel, Friesland      1 foto

Pand met verdieping en pannen schilddak, eerste kwart 19e eeuw. De bescherming strekt zich uit over het gedeelte aan de Hoofdstraat, vroeger genummerd Hoofdstraat 38. Gootlijst op houten consoles, v .. Lees verder >>

1800-1825 1825 1800-1825
woonhuis

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Dwarshuisboerderij met neo-classisitiche invloeden

Blije, Boatebuorren 1, Ferwerderadiel, Friesland   

Inleiding De BOERDERIJ uit 1872 met dwarsgeplaatst voorhuis, hals en schuur is gebouwd in baksteen-architectuur met Neo-Classicistische invloeden. De boerderij is aan de achtergevel van de schuur ged .. Lees verder >>

1872
boerderij

Woonhuis in overgangsstijl

Ferwert, Elingawei 15, Ferwerderadiel, Friesland   

Inleiding Het uitbundig geornamenteerde WOONHUIS is in 1908 gebouwd onder Overgangsarchitectuur. Het woonhuis is ontworpen in opdracht van de heer Pieter Pieters Hoogland uit Ferwert en gebouwd door .. Lees verder >>

1908
woonhuis

Kosterswoning Kosterij, voorm. kosters- annex schoolmeesterswoning

Ferwert, Kerkpad 4, Ferwerderadiel, Friesland      9 foto's

Boerderij, in de huidige vorm grotendeels vroeg uit de 19e eeuw, onder met pannen gedekt en door schoorstenen met windkappen bekroond schilddak. In de voorgevel eenvoudige deuromlijstingen met dubbel .. Lees verder >>

Waarsch. 1799 1799 waarsch. 1799
boerderij

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Goslingastate

Hallum, Langebuorren 1, Ferwerderadiel, Friesland      6 foto's

Inleiding De BOERDERIJ op het omgrachte terrein van de voormalige Goslingastate, waaraan de naam is ontleend, is ontworpen door gemeentearchitect J.K. van Dijk voor de heer J.L. Poortinga. De tekenin .. Lees verder >>

Ca. 1805 1805 ca. 1805
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)