Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pand met gevel en voorzien van een rechte lijst

Resultaten : 476

Filter(s): Woonplaats Kampen X


Pesthuis Voormalig Pesthuis

Kampen, Vloeddijk 1, Overijssel      3 foto's

Fors pand, bestaande uit een hoge begane grond en een halve verdieping onder een dubbel schilddak met topschoorstenen. De rechthoekige gevel wordt afgesloten door een lijst; deze lijst en de bekroning .. Lees verder >>

1538 (stichting) 1793 (herbouw) 1835 (uitbr.) 1871 (uitbr.)
gebouw

Foto: Basvb (talk) (CC-BY-SA-3.0)

Gedeelte van een pand met gepleisterde rechte gevel

Kampen, Burgwal 3, Overijssel      1 foto

Gedeelte van een pand met gepleisterde rechte gevel; schuifvensters met roedenverdeling. XVIII-XIX. Lees verder >>

18e-19e eeuw 1900 18e-19e eeuw
woonhuis

Foto: Basvb (talk) (CC-BY-SA-3.0)

Gedeelte van een pand met gepleisterde rechte gevel

Kampen, Burgwal 4, Overijssel      1 foto

Gedeelte van een pand met gepleisterde rechte gevel. XVIII-XIX. Lees verder >>

18e-19e eeuw 1900 18e-19e eeuw
woonhuis

Foto: Basvb (talk) (CC-BY-SA-3.0)

Pand met gepleisterde en van een lijst voorziene gevel

Kampen, Oudestraat 21, Overijssel      1 foto

Vermoedelijk 17e eeuws pand met een rond 1870 gepleisterde en van een lijst voorziene gevel. Lees verder >>

Verm. 17e eeuw ca. 1875 (gevel) 1700 verm. 17e eeuw ca. 1875 (gevel)
woonhuis

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Pand met gepleisterde rechte gevel, dat een geheel uitmaakt met Burgwal 86

Kampen, Marktsteeg 9, Overijssel   

Pand met gepleisterde, rechte gevel, welke enigszins terugligt aan de rooilijn van de Burgwal en een geheel uitmaakt met Burgwal 86. Vensters met roedenverdeling. XIX. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
woonhuis

Pand met door lijst afgesloten gevel

Kampen, Vloeddijk 37, Overijssel   

In oorsprong XVI of XVII pand, dat ondanks vele latere en minder gelukkige wijzigingen in de hoofdvorm nog zijn oude karakter toont. In de huidige staat wordt de gevel van het forse pand aan de zijde .. Lees verder >>

Oorspr. 16e-17e eeuw 1700 oorspr. 16e-17e eeuw
woonhuis

Pand met rechte gevel die links gepleisterd is en rechts een ontlastingsboogje boven een raam vertoont

Kampen, Voorstraat 100, Overijssel      1 foto

Pand met rechte gevel, waarvan het linker gedeelte gepleisterd is. Het rechter gedeelte vertoont boven een raam van de verdieping een ontlastingsboogje. XVII-XVI. Lees verder >>

16e-17e eeuw 1700 16e-17e eeuw
woonhuis

Foto: Dukker, G.J. (CC BY-SA 3.0 NL)

Van Heutz Voorm. Van Heutszkazerne

Kampen, Oudestraat 216, Overijssel      6 foto's

"Generaal van Heutzkazerne. Fors gebouw, dat de drie zijden omsluit van een voorplein, dat aan de zijde van de Oudestraat met een hekwerk is afgesloten. Lijstgevel; de lijsten voorzien van consoles. N .. Lees verder >>

1851-'63 1855-'56 (excercitieloods) 1874 (schoolgebouw) 1853 1851-'63 1855-'56 (excercitieloods) 1874 (schoolgebouw)
militair object

Foto: Basvb (talk) (CC-BY-SA-3.0)

Rijzig pand met forse lijst, gewijzigde pui en vensters en met gemetselde boogvormige schoren die de Koldenhovensteeg tussen de nrs. 96 en 98 overspan ..

Kampen, Voorstraat 98, Overijssel      1 foto

Rijzig pand voorzien van forse lijst; vensters gewijzigd evenals de pui met in de huidige toestand een werkplaatsingang. Dakkapel, staafankers. Gemetselde boogvormige schoren overspannen de Koldenhove .. Lees verder >>

1500-1550 1550 1500-1550
woonhuis

Foto: Parsifal2000 (CC-BY-SA-3.0-NL)

Pand met muurankers en gepleisterde rechte gevel met linkerdeel onder dwars schilddak

Kampen, Buiten Nieuwstraat 14, Overijssel      1 foto

Pand met gepleisterde rechte gevel. Het linker, iets terugspringende gedeelte van het pand wordt gedekt door een dwars schilddak. Schuifvensters met brede middenstijl. Paneeldeur; geprofileerd gebogen .. Lees verder >>

17e-18e eeuw 1800 17e-18e eeuw
woonhuis

Foto: Basvb (talk) (CC-BY-SA-3.0)