Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pand met eenvoudige gepleisterde lijstgevel

Resultaten : 24

Filter(s): Woonplaats Veendam X


Winkelwoning met aangebouw achterhuis in neo-renaissancistische stijl

Veendam, Bocht Oosterdiep 19, Groningen   

Inleiding WINKELWONING volgens het bouwarchief van de gemeente Veendam herbouwd in 1895 in een aan de Neo-Renaissance verwante bouwtrant. Het pand heeft een aangebouwd ACHTERHUIS dat waarschijnlijk o .. Lees verder >>

1895 (herb.) (achterhuis verm. ouder) verb. in 1928, 1937 en 1982
woonhuis

Machinefabriek, dienstwoning

Veendam, Boven Oosterdiep 87, Groningen   

Omschrijving DIENSTWONING bij de machinefabriek, waarschijnlijk gebouwd in 1887. Het pand is opgetrokken in een roodbruine baksteen op een trasraam dat deels is gepleisterd en deels uit donkere klink .. Lees verder >>

1887 1887 1887
woonhuis

Herenhuis in eclectische stijl

Veendam, Bocht Oosterdiep 47, Groningen   

Inleiding HERENHUIS gebouwd in 1897 in opdracht van K. Meihuizen in een Eclectische stijl. In 1950 werd het pand verbouwd tot twee woningen en in 1979 tot kantoor in opdracht van de gemeente Veendam. .. Lees verder >>

1897 1950 (verb.) 1979 (verb.)
woonhuis

Kantoorwoning in een mengstijl van overgangsstijl en rationalisme

Veendam, Pieter Sneeuwplein 3, Groningen   

Inleiding KANTOORWONING ontworpen in 1917 door architect N. Boiten Rzn. in opdracht van de heer B.J. Geling. Het pand dat is opgetrokken in een stijl, die een mengeling is van Overgangsarchitectuur e .. Lees verder >>

1917 1966 (verb.)
woonhuis

Kantoorwoning in interbellumstijl

Veendam, Ubbo Wilkensstraat 1, Groningen   

Inleiding KANTOORWONING gebouwd naar een ontwerp van architect P.T. Wieringa uit 1926. De opdrachtgever was de heer A.K. Noorduijn. Noorduijn liet het pand, dat deels als woonhuis, deels als filiaal .. Lees verder >>

1926 1948 (verb.)
woonhuis

Woonhuis met aangebouwde schuur in eclectische stijl met neo-renaissance-elementen

Veendam, Beneden Oosterdiep 63, Groningen      5 foto's

Inleiding WOONHUIS, van het dwarshuistype, met aangebouwde SCHUUR gebouwd volgens een gevelsteen in 1888 in een Eclectische stijl met Neo-Renaissance elementen in opdracht van de aristocraat Philip W .. Lees verder >>

1888 1905 (verb.)
woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Stationsgebouw met dienstwoning

Veendam, Parallelweg 6, Groningen      1 foto

Inleiding STATIONSGEBOUW met DIENSTWONING en twee zijvleugels gebouwd in 1909 in opdracht van de Noordoosterlocaalspoorweg Mij. (NOLS), waarschijnlijk naar een ontwerp van architect E. Cuypers. In de .. Lees verder >>

1909 1930 (overkapping perron) 1966 (uitbr.)
gebouw

Foto: Frank Loer (CC-BY-SA-3.0-migrated)

Woonhuis met aangebouwde schuur in eclectische stijl

Veendam, Beneden Oosterdiep 209, Groningen   

Inleiding WOONHUIS met aangebouwde SCHUUR gebouwd in 1895 door G. Boiten in opdracht van veearts M. Smit in een Eclectische stijl. De schuur is van omstreeks 1800. Na verkoop van het pand, in omstree .. Lees verder >>

Ca. 1800 (schuur) 1895 (huis) ca. 1915 (verb. huis) 1800 ca. 1800 (schuur) 1895 (huis) ca. 1915 (verb. huis)
woonhuis

Woonhuis in een regionale variant van de Amsterdamse Schoolstijl

Veendam, Boven Oosterdiep 120, Groningen   

Inleiding WOONHUIS ontworpen in 1927 door architect N. Boiten Rzn. uit Veendam, in opdracht van de heer R. de Weerd. Het pand dat is opgetrokken in een regionale variant van de Amsterdamse Schoolstij .. Lees verder >>

1927
woonhuis

Herenhuis in eclectische stijl met aangebouwde schuur

Veendam, Bocht Oosterdiep 22, Groningen   

Inleiding HERENHUIS met aangebouwde SCHUUR gebouwd omstreeks 1885 in een Eclectische stijl. Opdrachtgever is onbekend. Na 1959 is het interieur van de woning deels verbouwd. Aan de westzijde van het .. Lees verder >>

Ca. 1885 na 1959 (verb.) 1885 ca. 1885 na 1959 (verb.)
woonhuis