Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pakhuis met gevel onder rechte lijst met consoles

Resultaten : 304

Filter(s): Gemeente Leeuwarden X


Pand met rechte kroonlijst met consoles onder zadeldak met voorschild, topschoorsteen en dakkapel

Leeuwarden, Turfmarkt 8, Friesland      1 foto

Gaaf pand onder zadeldak met voorschild, waarboven topschoorsteen. Gevel met rechte kroonlijst waarop gekoppelde consoles en waarboven halfronde dakkapel. Omlijste deur, met snijraam, zesruits venster .. Lees verder >>

1857 (verb. van ouder pand)
woonhuis

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Eenvoudig pand met rechte kroonlijst

Leeuwarden, Grote Kerkstraat 25, Friesland      1 foto

Eenvoudig pand passend bij de reeks aan deze zijde van de Grote Kerkstraat. Gevel afgesloten door rechte kroonlijst waarin gesneden lijst die in de puilijst herhaald wordt. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Bouwe Brouwer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Blokvormig pand van twee bouwlagen op hardstenen plint

Leeuwarden, Zuidergrachtswal 3, Friesland      1 foto

Rond 1870 ontstaan twee bouwlagen tellend blokvormig PAND op hardstenen plint, onder afgeknot pannen belegd schilddak; de gevel afgezet door geblokte en verdiepte pilasters; de scheiding der bouwlagen .. Lees verder >>

1877
woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Blokvormig pand van twee bouwlagen op hardstenen plint

Leeuwarden, Zuidergrachtswal 4, Friesland      1 foto

Rond 1870 ontstaan twee bouwlagen tellend blokvormig pand op hardstenen plint, onder afgeknot met golfpannen belegd schilddak, de gevel afgezet door geblokte en verdiepte pilasters; de scheiding der b .. Lees verder >>

1877
woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Petersburg

Leeuwarden, Oostersingel 2A, Friesland      1 foto

Pakhuis Petersburg onder dwars zadeldak tegen nieuwe topgevel waarin een grote gevelsteen. Lees verder >>

gebouw

Foto: Dukker, G.J. (CC BY-SA 3.0 NL)

Blokvormig pand van twee bouwlagen op hardstenen plint

Leeuwarden, Zuidergrachtswal 2, Friesland      1 foto

Rond 1870 ontstaan twee bouwlagen tellend blokvormig pand op hardstenen plint, onder afgeknot met golfpannen belegd schilddak; de gevel afgezet door geblokte en verdiepte pilasters; de scheiding der b .. Lees verder >>

1877
woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Pand met rechte kroonlijst met consoles onder vernieuwd dwarsdak

Leeuwarden, Korfmakersstraat 13, Friesland      2 foto's

Pand onder vernieuwd dwarsdak; rechte kroonlijst met consoles XVIII B; verdieping ter halver hoogte overgekraagd op telkens een boogje op twee kopjes, XVI-XVIIa. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Kramer, W. (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Pand met twee hoge verdiepingen en rechte kroonlijst waarop vijf rijk gesneden consoles

Leeuwarden, Naauw 2, Friesland      2 foto's

Pand met twee hoge verdiepingen. Rechte kroonlijst waarop vijf rijk gesneden consoles. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Catrope (talk) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Pand met rechte kroonlijst met vier rococo consoles onder diep zadeldak met voorschild

Leeuwarden, Tweebaksmarkt 32A, Friesland      1 foto

Pand onder diep zadeldak met voorschild. Rechte kroonlijst met vier rococo consoles. Zesruits vensters. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Catrope (talk) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Pand met verdieping en rechte kroonlijst met forse gesneden consoles aan de gootlijst

Leeuwarden, Weerd 16, Friesland      1 foto

Pand met verdieping. Rechte kroonlijst met forse gesneden consoles aan de gootlijst. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)