Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Op het achterterrein resten van de 13e eeuwse stadsmuur

Resultaten : 18648


Op het achterterrein resten van de 13e-eeuwse stadsmuur.

Maastricht, Sint Servaasklooster 30, Limburg   

Op het achterterrein resten van de 13e eeuwse stadsmuur. Lees verder >>

13e eeuw 1200 13e eeuw
militair object

Op het achterterrein resten van de 13e-eeuwse stadsmuur.

Maastricht, Sint Servaasklooster 14, Limburg   

Op het achterterrein resten van de 13e eeuwse stadsmuur. Lees verder >>

13e eeuw 1200 13e eeuw
militair object

Door een gebroken kap afgedekt huis met brede lijstgevel Op het achterterrein resten van de 13e-eeuwse stadsmuur.

Maastricht, Sint Servaasklooster 28, Limburg      2 foto's

Door een gebroken kap afgedekt huis met brede lijstgevel, XVIII, voorzien van segmentboogvensters in Naamse steen. Linkergedeelte later. Inwendig trap, plafonds en schoorsteenmantels in Lodewijk XV-st .. Lees verder >>

18e eeuw 1700 18e eeuw
gebouw

Foto: G.Th. Delemarre - G.Th. Delemarre - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Huis met lijstgevel met een koetspoort. Op het achterterrein resten van de 13e-eeuwse stadsmuur.

Maastricht, Sint Servaasklooster 20, Limburg      2 foto's

Huis met lijstgevel, XVIIId, voorzien van enige segmentboogvensters in Naamse steen. Rechts in de gevel een koetspoort in een omlijsting van Naamse steen met Lodewijk XVI-versiering. Bovenlicht met mo .. Lees verder >>

Laatste kwart 18e eeuw 1775 laatste kwart 18e eeuw
woonhuis

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Op het achterterrein resten van de eerste stadsmuur van na 1229, als erfafscheiding met Sint Servaasklooster 6.

Maastricht, Brusselsestraat 1, Limburg   

Op het achterterrein resten van de eerste stadsmuur van na 1229, als erfafscheiding met Sint Servaasklooster 6. Lees verder >>

Na 1229
militair object

Huis met brede lijstgevel met poort. Op het achterterrein resten van de 13e-eeuwse stadsmuur.

Maastricht, Sint Servaasklooster 22, Limburg      2 foto's

HUIS met brede lijstgevel, XVIIIc, voorzien van vensters in segmentboogomlijsting van Naamse steen. Ingang met rondboogomlijsting van Naamse steen met verdiepte pilasters. Links een lager koetshuis me .. Lees verder >>

Derde kwart 18e eeuw 1750 derde kwart 18e eeuw
woonhuis

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Huis bestaande uit een hoofdgebouw en twee zijvleugels om een hof, door een ijzeren hek met stenen hoekposten van de straat gescheiden. Op het achtert ..

Maastricht, Keizer Karelplein 8A, Limburg      3 foto's

Huis bestaande uit een hoofdgebouw en twee zijvleugels om een hof, door een ijzeren hek met stenen hoekposten van de straat gescheiden. Hoofdgebouw XVIII, met segmentboogvensters in Naamse steen. De h .. Lees verder >>

18e eeuw 1700 18e eeuw
woonhuis

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Huis van twee vleugels om een binnenplaats, die van de straat gescheiden is door een muur met een inrijpoort. Op het achterterrein resten van de 13e-e ..

Maastricht, Sint Servaasklooster 24, Limburg      7 foto's

HUIS van twee vleugels om een binnenplaats, die van de straat gescheiden is door een muur met een inrijpoort, in een omlijsting met gebeeldhouwde sluitsteen, een bekronend fronton en hoekvazen, XVIIIc .. Lees verder >>

1774
woonhuis

Foto: G.Th. Delemarre - G.Th. Delemarre - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Resten van de 2e middeleeuwse stadsmuur in Aldenhofpark.

Maastricht, Resten Aldenhofpark Limburg      1 foto

De aanwezige resten van de 14e eeuwse stadsmuur. Lees verder >>

14e eeuw 1300 14e eeuw
militair object

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Resten van de 2e middeleeuwse stadsmuur met waterpoort De Reek.

Maastricht, Resten Aldenhofpark Limburg      1 foto

De aanwezige resten van de 14e eeuwse stadsmuur. Lees verder >>

14e eeuw 1300 14e eeuw
militair object

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)