Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Onderwijs wetenschap

Resultaten : 25

Filter(s): Provincie Drenthe X


Gymnasium

Assen, Dr. Nassaulaan 5, Drenthe      1 foto

Gymnasium. Rechthoekig uitwendig gewit gebouw uit 1824. Lees verder >>

gebouw

Foto: Ronn (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Dorpsschool Voorm. dorpsschool

Nijeveen, Dorpsstraat 52, Meppel, Drenthe      1 foto

Het dienstgebouw bij de kerk, voormalig dorpsschool. Verdiepingloos vroeg 19e eeuws gebouw. Lees verder >>

Vroege 19e eeuw 1810 vroege 19e eeuw
gebouw

Foto: G.Lanting (CC-BY-3.0)

Openbare Voorm. openbare lagere school

Boschoord, Schoollaan 1, Westerveld, Drenthe      1 foto

Eenvoudig schooltje, XIX B vermoedelijk 1876, als rijksschool bekend stond om haar goede voorzieningen en leermiddelen. Bakstenen gebouw op rechthoekige plattegrond, gedekt door aan gangzijde verlengd .. Lees verder >>

1874
gebouw

Foto: Wal, A.J. van der (CC BY-SA 3.0 NL)

OLS Voorm. openbare lagere school

Wilhelminaoord, Oranjelaan 6, Westerveld, Drenthe      1 foto

Voormalig SCHOOLTJE der Maatschappij van Weldadigheid (1818), dat werd gebouwd in 1821 waarin ook was ondergebracht de meesterwoning. In 1873 werd het gebouw vernieuwd en later aan dubbele bewoning aa .. Lees verder >>

1821 1873 (vernieuwd)
gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)

Voorm. openbare lagere school

Een, Hoofdstraat 62, Noordenveld, Drenthe   

Inleiding SCHOOLGEBOUW uit 1877, gelegen aan een oude zandweg en omgeven door een beukenhaag en enkele eiken. Het gebouw is nu als woning/atelier in gebruik. De achter de school gelegen bijschuur is .. Lees verder >>

1877
gebouw

Schoolgebouw met woning (School met de Bijbel)

Veenhuizen, Kerklaan 10, Noordenveld, Drenthe      1 foto

Inleiding SCHOOL MET WONING, gebouwd op de plaats waar eerder een uit 1826 daterende RK-kerk heeft gestaan. Na verbouwing van deze kerk tot hulpcellengebouw in 1913, gaf het Ministerie van Justitie .. Lees verder >>

1927
gebouw

Foto: China Crisis (CC-BY-SA-3.0-NL)

Schoolgebouw Voorm. schoolgebouw

Veenhuizen, Oude Gracht 2, Noordenveld, Drenthe      2 foto's

Inleiding Voormalig SCHOOLGEBOUW gebouwd in 1875 in opdracht van het Ministerie van Justitie. Het ontwerp is van J.F. Metzelaar. Het gebouw is ook in gebruik geweest als timmerwinkel en doet nu dien .. Lees verder >>

1875
gebouw

Foto: China Crisis (CC-BY-SA-3.0-NL)

Rijks Landbouw Winterschool Voorm. Rijks Landbouw Winterschool

Emmen, Stationsstraat 3, Drenthe      10 foto's

Inleiding Schoolgebouw uit 1917. Gebouwd als Rijks Landbouw Winterschool. Thans in gebruik als Open Leer Centrum, waarvoor het interieur van de lokalen is gemoderniseerd. De bescherming betreft het .. Lees verder >>

1917
gebouw

Foto: Roderburg, Kris (CC BY-SA 3.0 NL)

Swieten Tuinbouwschool Voorm. G.A. van Swieten Tuinbouwschool (Klokkenmuseum)

Frederiksoord, Majoor van Swietenlaan 17, Westerveld, Drenthe      1 foto

Voormalige Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool, thans Klokkenmuseum. Gebouw op rechthoekige plattegrond, in 1884 gesticht als G. A. van Swieten Tuinbouwschool; geopend in 1885. Ontwerp: G.J.Bosw .. Lees verder >>

1884-'85 1888 (uitbr.) 1902 (uitbr.) vroege 20e eeuw (serre) 1937 (uitbr.) 1885 1884-'85 1888 (uitbr.) 1902 (uitbr.) vroege 20e eeuw (serre) 1937 (uitbr.)
gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)

Swieten Bosbouwschool Voorm. G.A. van Swieten Bosbouwschool (1903-1974: kantoor van de Maatschappij van Weldadigheid)

Frederiksoord, Koningin Wilhelminalaan 91, Westerveld, Drenthe      1 foto

Voormalig Gerard Adriaan van Swietentuinbouwschool. Gebouwd in 1887 als school ten behoeve van de opleiding tot bosbaas, met bijbehorende directeurswoning. In 1902 bij gebrek aan een Rijksbijdrage, .. Lees verder >>

1887
gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)