Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Onderwijs en wetenschap

Resultaten : 803


Schoolgebouw

Leeuwarden, Grote Kerkstraat 12, Friesland      2 foto's

Schoolgebouw, opgetrokken door stadsarchitect T. Romein. Lees verder >>

1875-'76 1876 1875-'76
gebouw

Foto: Bouwe Brouwer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Prentenkabinet universiteit. Gevel met rechte kroonlijst. Lod.XIV omlijsting

Leiden, Kloksteeg 23, Zuid Holland      2 foto's

Prentenkabinet universiteit. Gevel met rechte kroonlijst. Lod.XIV omlijsting, ingang plm 1740. Lees verder >>

1740 (ingang)
gebouw

Universiteitsbibliotheek

Leiden, Rapenburg 70, Zuid Holland      3 foto's

Universiteitsbibliotheek, achter dit gebouw van 1917 waarin gevelsteen 1587, v.m. Kapel van het Faliede Begijnhof. Uitwendig bepleisterd en inwendig verbouwd. Begijnhofkapel van omstreeks 1500. Lees verder >>

Ca. 1500 (begijnhofkapel) 1587 (gevelsteen) 1916-1922
gebouw

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Gemeentelijke aula

Medemblik, Breedstraat 26, Noord Holland      1 foto

Schoolgebouw. Laag pand onder tentdak, XIX, vensters met roeden. Lees verder >>

19e eeuw
gebouw

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Dorpsschool Voorm. dorpsschool

Nijeveen, Dorpsstraat 52, Meppel, Drenthe      1 foto

Het dienstgebouw bij de kerk, voormalig dorpsschool. Verdiepingloos vroeg 19e eeuws gebouw. Lees verder >>

Vroege 19e eeuw 1810 vroege 19e eeuw
gebouw

Foto: G.Lanting (CC-BY-3.0)

School Voorm. school

Beetsterzwaag, Hoofdstraat 24, Opsterland, Friesland   

Voormalige school in rechthoekige acht raamtraveeen breed, diep gebouw onder zadeldak met voor- en achterschilden; het inwendige is door een houten gewelf op kroonlijsten gedekt. Lees verder >>

Latijnse school

Venray, Grote Markt 23, Limburg      1 foto

Voormalige Latijnse school. Gebouw met verdieping en schilddak, segmentboogvensters en poortdoorgang naar het kerkterrein, XVII B-XVIII; gepleisterd. Lees verder >>

Laatste helft 17e eeuw - 18e eeuw
gebouw

Foto: Koning, J.P. de (CC BY-SA 3.0 NL)

Voormalig schoolgebouw

Boven Leeuwen, Waalbandijk 37, West Maas en Waal, Gelderland      4 foto's

v.m. SCHOOLGEBOUW 1852. Rechthoekig pand onder zadeldak tussen puntgevels. Groot rondboogvenster in de voorgevel. Van de beide klaslokalen is de voorste met gestucadoord tongewelf nog intact. Lees verder >>

1852
gebouw

Foto: Havang(nl) (CC-BY-SA-3.0)

Schoolgebouw met gotiserende vensters onder schilddak met hoekschoorstenen

Arum, Schoolsingel 7, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Blijkens gedenksteen een in 1832 gesticht schoolgebouw onder schilddak met hoekschoorstenen. Gotiserende vensters. Lees verder >>

1832
gebouw

Foto: Pa3ems (CC-BY-SA-3.0)

Ingangshek van de Hortus

Amsterdam, Plantage Middenlaan 2, Noord Holland      1 foto

Ingangshek van de Hortus Botanicus. Gebosseerde, door vazen bekroonde bakstenen pijlers waartegen het oude en het nieuwe wapen van Amsterdam (XVIIIa)? Lees verder >>

Mogelijk eerste kwart 18e eeuw
gebouw

Foto: PersianDutchNetwork (PD)