Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Nijenhuis zuidelijk bouwhuis

Resultaten : 38

Filter(s): Provincie Friesland X


Pastorie, Museum kerkelijke kunst (Sint Werenfriduskerk)

Workum, Noard 173, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding De PASTORIE, behorend bij de rooms-katholieke St. Werenfriduskerk (mon.nr 39479), is in 1876-1877 gebouwd naar ontwerp van architect A. Tepe (1840-1920) in een mengeling van Neo-Gotiek en N .. Lees verder >>

1876-1877 1877 1876-1877
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Tsiispakhus It Tsiispakhús (zuivelmuseum)

Wommels, Ald Hiem 2, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Inleiding Het langgerekte PAKHUIS voor de opslag van kaas (tegenwoordig museum) en oorspronkelijk behorend bij het woonhuis van de kaashandelaar, werd in opdracht van kaashandelaar Leendert Feitsma g .. Lees verder >>

1905 1985 (rest.)
gebouw

Foto: Johan Weenink (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Rentenierswoning in eclectische stijl met aangebouwd koetshuis en met hek

Mantgum, Seerp van Galemawei 13, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Inleiding De RENTENIERSWONING met aangebouwd KOETSHUIS aan de Seerp van Galemawei 13 ligt in de kern van het terpdorp Mantgum, ten westen van de kerk en de voormalige school, in het rechter deel van .. Lees verder >>

Ca. 1875 1875 ca. 1875
woonhuis

Foto: IJ.Th. Heins - IJ.Th. Heins - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (or one of it's predecessors) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Stelpboerderij in ambachtelijk-traditionele bouwstijl met Art Nouveau-invloeden

Kûbaard, Slachte 2, Littenseradiel, Friesland   

Inleiding De BOERDERIJ van het stelp-type is gebouwd in 1918 in een Ambachtelijk-traditionele bouwstijl onder invloed van de Art Nouveau, a-typisch voor de tijd van het ontwerp. A-typisch is ook de f .. Lees verder >>

1918
boerderij

Oranjestein 02 Oranjestein, park

Oranjewoud, Van Limburg Stirumweg 2, Heerenveen, Friesland      10 foto's

Omschrijving onderdeel 2: parkaanleg bij Van Limburg Stirumweg 2 PARKAANLEG, de landschappelijke aanleg van Oranjestein is in verschillende fasen in de 19de eeuw tot stand gekomen, waarbij het tege .. Lees verder >>

1820-25 1842-45 (uitbr.) 1872 (uitbr.) 1825 1820-25 1842-45 (uitbr.) 1872 (uitbr.)
tuin park landgoed

Foto: Heins, IJ.Th. (CC BY-SA 3.0 NL)

Hervormde kerk

Midsland, Westerburen 2, Terschelling, Friesland      8 foto's

Inleiding De Nederlands Hervormde KRUISKERK te Midsland is gebouwd in 1880, ontworpen en uitgevoerd in Eclectische stijl met Neo-Renaissance elementen, door architect/aannemer M. Daalder te Den Helde .. Lees verder >>

1880-1881 1916 (hersteld) 1881 1880-1881 1916 (hersteld)
kerkelijk gebouw

Foto: MarcoSwart (CC-BY-SA-3.0)

Heilige Geestkerk

Heerenveen, Crackstraat 13, Friesland      1 foto

Inleiding De KERK, gewijd aan de Heilige Geest, is in 1934-'35 in Heerenveen gebouwd. Het ontwerp (1932), onder Interbellum-architectuur met stijlinvloeden van de Delftse School, is van de hand van a .. Lees verder >>

1932-1933 1933 1932-1933
kerkelijk gebouw

Foto: Udo Ockema (CC-BY-3.0)

Herenhuis in eclectische stijl met aangebouwd fabrieksgedeelte en kantoor (Douwe Egberts)

Joure, Midstraat 99, Skarsterlân, Friesland      1 foto

Inleiding Statig Eclectisch HERENHUIS met aangebouwd FABRIEKsgedeelte en KANTOOR. Het samengestelde gebouw is verbonden met de geschiedenis van het Douwe Egberts-concern. In 1831 kocht Hessel Douwes, .. Lees verder >>

1881 (herb. na brand)
woonhuis

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)