Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Nijenhuis zuidelijk bouwhuis

Resultaten : 38

Filter(s): Provincie Friesland X


De Worf, stinswier met bijbehorende aanleg

Lies, zuidelijk van Lies 46 Lies 46 zuidelijk van Lies 46 Terschelling, Friesland      1 foto

Stinswier met bijbehorende aanleg. Datering: late-Middeleeuwen. Lees verder >>

Late middeleeuwen 1500 late middeleeuwen
archeologie

Foto: MarcoSwart (CC-BY-SA-3.0)

Vijversburg, open kapschuur

Hurdegaryp, Rijksstraatweg 10, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

KAPSCHUUR. Open 19e-eeuwse kapschuur op langwerpig rechthoekige grondslag, die aan het begin van deze eeuw door het huidige met grijze pannen gedekt zadeldak is overkapt. De kap rust op door 14 houten .. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
kasteel buitenplaats

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Victor

Wânswert, Skettersdyk 3, Ferwerderadiel, Friesland      10 foto's

Zuidelijk van Wanswerd, poldermolen Victor van de Wanswerderpolder, MONNIKMOLEN uit 1867. Lees verder >>

1867 1977 (restauratie)
molen

Foto: Reboelje (CC-BY-SA-3.0)

Vijversburg, kettingbrug zuidelijk van bouwhuizen

Hurdegaryp, Rijksstraatweg 10, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

KETTINGBRUG ten zuiden van de bouwhuizen. Eenvoudige kettingbrug uit ca. 1900 met planken bodem op houten staanders met balustrades van twee maal vier uit drie elkaar aan de bovenzijde zich ontmoetend .. Lees verder >>

Ca. 1900 1900 ca. 1900
tuin park landgoed

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Fogelsangh 07 Fogelsangh State, eendenkooi

Veenklooster, Kleasterwei 1, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      5 foto's

EENDENKOOI. Bij het noordelijk bouwhuis opgestelde 19e-eeuwse eendenkooi, die oorspronkelijk wellicht in een der vijvers in landschapsstijl van de historische tuin- en parkaanleg was opgesteld. Midden .. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
boerderij

Foto: Uberprutser (CC-BY-SA-3.0)

Martenastate 4 Martenastate, koetshuis

Koarnjum, Martenawei 1, Leeuwarderadeel, Friesland      1 foto

Omschrijving onderdeel 4: KOETSHUIS. Het voormalige (in aanleg wellicht nog 18de-eeuwse) koetshuis met koetsierswoning is, met uitzondering van de noordgevel, aanmerkelijk verbouwd. Desondanks wordt .. Lees verder >>

Mog. 18e eeuw 1925 (verb.) 1800 mog. 18e eeuw 1925 (verb.)
kasteel buitenplaats

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Martenastate 5 Martenastate, tuinmanswoning

Koarnjum, Martenawei 2, Leeuwarderadeel, Friesland      1 foto

Omschrijving onderdeel 5: TUINMANSWONING. De voormalige 19de-eeuwse tuinmanswoning, met de uiterlijke verschijningsvorm van een kleine stelpboerderij, is, met uitzondering van de zuidgevel, aanmerke .. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
kasteel buitenplaats

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde kerk, hek

Nijega, Hearrewei 1, Smallingerland, Friesland      1 foto

Inleiding Schuilgaand in de haagbeuk aan de Hearrewei is het gietijzeren HEK op een laag bakstenen muurtje als erfscheiding opgetrokken. Volgens de inscriptie op een hardstenen neut bij het voetgange .. Lees verder >>

1894
overig

Foto: Galen, Paul van (CC BY-SA 3.0 NL)

Gereformeerde kerk, pastorie

Rottevalle, Buorren 42, Smallingerland, Friesland      2 foto's

Inleiding De PASTORIE van de gereformeerde kerk is als complex ontworpen en gerealiseerd naar tekeningen van T. van der Kooi uit Drachten in 1937. Het woonhuis ligt in de rooilijn van de overige bebo .. Lees verder >>

1937 1950 (verb.) 1971 (verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)

Boerderij met dwarsgeplaatst voorhuis

Augustinusga, Skoalikkers 19, Achtkarspelen, Friesland      2 foto's

Inleiding De BOERDERIJ met dwarsgeplaatst voorhuis en korte schuur is in ambachtelijk-traditionele trant gebouwd in het derde kwart van de 19de eeuw. Het voorste deel van de schuur verjongt zich waar .. Lees verder >>

Ca. 1870 1870 ca. 1870
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)