Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Nijenhuis zuidelijk bouwhuis

Resultaten : 38

Filter(s): Provincie Friesland X


Fogelsangh 03 Fogelsangh State, noordelijk bouwhuis

Veenklooster, Kleasterwei 1, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      5 foto's

NOORDELIJK BOUWHUIS, dat met zijn achtergevel evenals bij het zuidelijk bouwhuis op de rooilijn van de voorgevel van het hoofdgebouw gelegen is. Het wordt door een muur (waarin een doorgangsdeur) met .. Lees verder >>

1783-'93 1872 (verb.) 1793 1783-'93 1872 (verb.)
kasteel buitenplaats

Foto: TjeerdVerhagen (CC-BY-SA-3.0-NL)

Fogelsangh 04 Fogelsangh State, zuidelijk bouwhuis (koetshuis)

Veenklooster, Kleasterwei 1, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      2 foto's

ZUIDELIJK BOUWHUIS; voormalig koetshuis en paardestal, dat met zijn achtergevel als bij de achtergevel van het noordelijk bouwhuis op de rooilijn van de voorgevel van het hoofdgebouw gelegen is. Het i .. Lees verder >>

1783-'93 1872 (verb.) 1793 1783-'93 1872 (verb.)
kasteel buitenplaats

Foto: TjeerdVerhagen (CC-BY-SA-3.0-NL)

Fogelsangh 08 Fogelsangh State, volière

Veenklooster, Kleasterwei 1, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      1 foto

VOLIERE. Aan de zuidoosthoek van het zuidelijk bouwhuis geplaatste 19e-eeuwse voliere onder lessenaarsdak, met de voorzijde naar het oosten gericht. Centraal gelegen in de groen geschilderde houten do .. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Brimz (CC-BY-SA-3.0-NL)

Vijversburg, oostelijk bouwhuis

Hurdegaryp, Rijksstraatweg 10, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

OOSTELIJK BOUWHUIS. Bouwhuis op bakstenen onderbouw met wit geschilderde houten gevels van brede planken in horizontaal verband, op langwerpig rechthoekige grondslag, onder rieten schilddak met overst .. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
kasteel buitenplaats

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Vijversburg, westelijk bouwhuis

Hurdegaryp, Rijksstraatweg 10, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

WESTELIJK BOUWHUIS. Bouwhuis op bakstenen onderbouw met wit geschilderde houten gevels van brede planken in horizontaal verband, op langwerpig rechthoekige grondslag onder rieten schilddak met overste .. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
kasteel buitenplaats

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Terp

Firdgum, zuidelijk van de Herewei ten westen van het dorp Herewei zuidelijk van de Herewei ten westen van het dorp Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Vroege middeleeuwen 1000 vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Firdgum, zuidelijk van de Herewei ten westen van terp 45230 Herewei zuidelijk van de Herewei ten westen van terp 45230 Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Vroege middeleeuwen 1000 vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Boksum, zuidelijk van de kerk ten westen van het Heechpaad Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Terrein met overblijfselen van bewoning

Twijtel, bij de Prikkedam zuidelijk van de Tjonger Ooststellingwerf, Friesland   

Terrein waarin overblijfselen van bewoning. Datering: Palaeolithicum. Lees verder >>

Paleolithicum
archeologie

Hogebeintumermolen

Hegebeintum, Mieddyk 6, Ferwerderadiel, Friesland      2 foto's

Zuidelijk van Hogebeintum poldermolen van waterschap de Hogebeintumer Mieden. MONNIKMOLEN van 1860. Lees verder >>

1860 1977 (rest.)
molen

Foto: Reboelje (PD)