Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Nijenhuis zuidelijk bouwhuis

Resultaten : 6

Filter(s): Provincie Friesland X | Type Boerderij X


Fogelsangh 07 Fogelsangh State, eendenkooi

Veenklooster, Kleasterwei 1, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      5 foto's

EENDENKOOI. Bij het noordelijk bouwhuis opgestelde 19e-eeuwse eendenkooi, die oorspronkelijk wellicht in een der vijvers in landschapsstijl van de historische tuin- en parkaanleg was opgesteld. Midden .. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
boerderij

Foto: Uberprutser (CC-BY-SA-3.0)

Boerderij met dwarsgeplaatst voorhuis

Augustinusga, Skoalikkers 19, Achtkarspelen, Friesland      2 foto's

Inleiding De BOERDERIJ met dwarsgeplaatst voorhuis en korte schuur is in ambachtelijk-traditionele trant gebouwd in het derde kwart van de 19de eeuw. Het voorste deel van de schuur verjongt zich waar .. Lees verder >>

Ca. 1870 1870 ca. 1870
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Stelpboerderij in neo-renaissancestijl

Goutum, Tearnserdyk 44, Leeuwarden, Friesland   

Inleiding STELPBOERDERIJ, in 1904 in Neo-Renaissance Stijl gebouwd aan de oude verbindingsweg van Goutum naar Teerns en Hempens op een licht verhoogd, deels door een brede sloot omvat en zeer verzorg .. Lees verder >>

1904
boerderij

Boerderij in neorenaissancestijl

Leeuwarden, Mr. P.J. Troelstraweg 193, Friesland   

Inleiding Blokvormig VOORHUIS EN HEK van een boerderij bestaand uit schuur, hals en voorhuis, bijgebouwen en hek, in 1889 mogelijk naar ontwerp van Hendrik Kramer gebouwd in Neo-Renaissancestijl in h .. Lees verder >>

1889
boerderij

Boerderij met woonhuis in eclectische stijl

Bontebok, Eerste Compagnonsweg 1, Heerenveen, Friesland      1 foto

Inleiding De BOERDERIJ met blokvormig voorhuis is in 1876 in het buurtschap - thans dorp - Bontebok gerealiseerd in opdracht van de vervenersfamilie Hogeveen. Het woonhuis in Eclectische trant is asy .. Lees verder >>

1876
boerderij

Foto: Hillz (CC-BY-SA-3.0-NL)

Stelpboerderij in ambachtelijk-traditionele bouwstijl met Art Nouveau-invloeden

Kûbaard, Slachte 2, Littenseradiel, Friesland   

Inleiding De BOERDERIJ van het stelp-type is gebouwd in 1918 in een Ambachtelijk-traditionele bouwstijl onder invloed van de Art Nouveau, a-typisch voor de tijd van het ontwerp. A-typisch is ook de f .. Lees verder >>

1918
boerderij