Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Nijenhuis zuidelijk bouwhuis

Resultaten : 5

Filter(s): Provincie Friesland X | Type Archeologie X


Terp

Firdgum, zuidelijk van de Herewei ten westen van het dorp Herewei zuidelijk van de Herewei ten westen van het dorp Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Vroege middeleeuwen 1000 vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Firdgum, zuidelijk van de Herewei ten westen van terp 45230 Herewei zuidelijk van de Herewei ten westen van terp 45230 Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Vroege middeleeuwen 1000 vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Boksum, zuidelijk van de kerk ten westen van het Heechpaad Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Terrein met overblijfselen van bewoning

Twijtel, bij de Prikkedam zuidelijk van de Tjonger Ooststellingwerf, Friesland   

Terrein waarin overblijfselen van bewoning. Datering: Palaeolithicum. Lees verder >>

Paleolithicum
archeologie

De Worf, stinswier met bijbehorende aanleg

Lies, zuidelijk van Lies 46 Lies 46 zuidelijk van Lies 46 Terschelling, Friesland      1 foto

Stinswier met bijbehorende aanleg. Datering: late-Middeleeuwen. Lees verder >>

Late middeleeuwen 1500 late middeleeuwen
archeologie

Foto: MarcoSwart (CC-BY-SA-3.0)