Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Nijenhuis zuidelijk bouwhuis

Resultaten : 2

Filter(s): Provincie Friesland X | Gemeente Franekeradeel X


Terp

Firdgum, zuidelijk van de Herewei ten westen van het dorp Herewei zuidelijk van de Herewei ten westen van het dorp Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Vroege middeleeuwen 1000 vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Firdgum, zuidelijk van de Herewei ten westen van terp 45230 Herewei zuidelijk van de Herewei ten westen van terp 45230 Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Vroege middeleeuwen 1000 vroege middeleeuwen
archeologie