Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Nederlands hervormde kerk in Deil

Resultaten in en rond Deil : 23


Toren der hervormde kerk

Deil, Deilsedijk 25, Geldermalsen, Gelderland      2 foto's

Toren der Herv.Kerk. Voorzover de ondergeledingen betreft romaans tufstenen bouwwerk, verlevendigd door spaarnissen, met in de westgevel ingebroken gotische ingangsnis, waarin het venster boven de toe .. Lees verder >>

Mogelijk 16e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: P.J,L Laurens (CC-BY-SA-3.0)

kerkelijk gebouw

Deil, Deilsedijk 25, Geldermalsen, Gelderland      45 foto's

Herv.Kerk. De uit 1843 daterende Hervormde Kerk vanwege een twaalflichtskroon, 18e eeuw en drie grafzerken. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Petervanmeurs (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde Kerk: twaalflichtskroon, 18e eeuw en drie grafzerken

Deil, Deilsedijk 25, Geldermalsen, Gelderland      1 foto

Uit 1843 daterend KERKZAALTJE behorende bij de reeds beschermde romaanse toren; een met uitzondering van de oostgevel gepleisterd (wit met zwarte plint) 5 travee├źn lang gebouw onder met blauwe, verbe .. Lees verder >>

18e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Galen, Paul van (CC BY-SA 3.0 NL)

Nederlands Hervormde Kerk

Tricht, Kerkstraat 6, Geldermalsen, Gelderland      3 foto's

HERV. KERK. Grote, laat-gotische dorpskerk met driebeukig, pseudobasilicaal schip op bakstenen zuilen, waarschijnlijk tweede helft 15e eeuw; rijzig, eenbeukig, driezijdig gesloten koor, in de tegenwo .. Lees verder >>

15e/16e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Galen, Paul van (CC BY-SA 3.0 NL)

Toren der hervormde kerk

Tricht, Kerkstraat 6, Geldermalsen, Gelderland      2 foto's

Toren der Herv.Kerk. Laat 14e eeuws bouwwerk in Nederrijns-gotische trant met in de tweede en derde geleding drie spitsboognissen in ieder gevelvlak. Spits uit 1910. Klokkenstoel met klok van J. en W. .. Lees verder >>

Laat 14e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Hoog, G. de (CC BY-SA 3.0 NL)

Toren der hervormde kerk

Enspijk, Molenkampstraat 2, Geldermalsen, Gelderland      1 foto

Toren der Herv. Kerk. Laat-15e eeuwse toren met overhoekse steunberen, slanke nissen en een traptoren tegen de zuidzijde. Lees verder >>

Laat 15e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: John Scholte (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde Kerk

Enspijk, Molenkampstraat 2, Geldermalsen, Gelderland      2 foto's

Herv. Kerk. In hoofdzaak 15e eeuwse dorpskerk met driebeukig, pseudobasilicaal schip op zuilen en een eenbeukig, driezijdig gesloten koor. De houten tongewelven zijn verborgen boven 19e eeuwse, gestu .. Lees verder >>

15e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: John Scholte (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde Kerk

Geldermalsen, Kerkstraat 38, Gelderland      4 foto's

Herv.Kerk. Laatgotische dorpskerk uit de 15e eeuw, bestaande uit een schip met noorderzijbeuk en een eenbeukig koor met driezijdige sluiting. De kruisribgewelven zijn opnieuw aangebracht bij de resta .. Lees verder >>

15e eeuw 1400 15e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Fred Mobach (CC-BY-SA-3.0-NL)

Toren van de Hervormde Kerk

Geldermalsen, Kerkstraat 38, Gelderland      2 foto's

Toren der Herv. Kerk. Sober bouwwerk uit de tweede helft der 13e eeuw;verhoogd in de 15e eeuw met een door spitsboognissen versierde klokkenverdieping. Klokkenstoel met klok van W. en J. Hoerken, 146 .. Lees verder >>

13e eeuw 1200 13e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: ArjanH (CC-BY-SA-3.0-NL)

H. Kruisverheffing

Beesd, Voorstraat 21, Geldermalsen, Gelderland      7 foto's

H. Kruisverheffing. 1877. A. Tepe. Driebeukige hallenkerk met toren in op de late Nederrijnse gotiek geinspireerde vormen. Lees verder >>

1877
kerkelijk gebouw

Foto: Instandhouder (CC-BY-SA-3.0)