Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Molen in Grou

Resultaten in en rond Grou : 22


Terpensmole

IJlst, 8650 AA, Súdwest Fryslân, Friesland      3 foto's

Poldermolen, voorheen aan de Minne Finne te Grou. Spinnekop; vermoedelijk uit de 18e eeuw; romp met pannen bekleed. Lees verder >>

Haensmolen

Grou, op eiland de Burd aan het Prinses Margrietkanaal bij het Biggemeer Burd op eiland de Burd aan het Prinses Margrietkanaal bij het Biggemeer Boarnsterhim, Friesland      3 foto's

Poldermolen aan het Prinses Margrietkanaal. Spinnekop, vermoedelijk uit de 18e eeuw; romp met pannen bekleed. Lees verder >>

Verm. 18e eeuw 2007 (herb.) 1800 verm. 18e eeuw 2007 (herb.)
molen

Foto: Foppe01 (CC-BY-3.0)

Great Biensma

Grou, Biensma 12, Boarnsterhim, Friesland   

Inleiding De omgrachte AMERIKAANSE BOERDERIJ in Ambachtelijk-traditionele baksteenarchitectuur is gebouwd in 1925 naar ontwerp van de Leeuwarder architect S. Schaap Hzn., in opdracht van notaris S. B .. Lees verder >>

1925
boerderij

Klein Suffenstra

Grou, Hôflân 7, Boarnsterhim, Friesland      10 foto's

Boerderij bestaande uit woonhuis waarachter langhuisstal. Zeldzaam type. Lees verder >>

boerderij

Foto: Mulder, T. (CC BY-SA 3.0 NL)

Ripperda State

Grou, Suorein 1, Boarnsterhim, Friesland   

Fraai gelegen gave boerderij van het kop-hals-romptype; onderkelderd voorhuis, zesruitsvensters in de geveltop. Topschoorsteen met bord. Lees verder >>

Burd De Burd

Grou, Burd 22a Boarnsterhim, Friesland      2 foto's

Grouw, aan de Wijde Bird. Spinnekop, vermoedelijk uit de 18e eeuw daterend, als molen in werking. Lees verder >>

1640 of ouder ca. 1972 (rest.) 2005 (rest.) 1640 1640 of ouder ca. 1972 (rest.) 2005 (rest.)
molen

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Borgmolen De Borgmolen

Grou, Burd 7a Burd 07 Burd 7a Boarnsterhim, Friesland      1 foto

Poldermolen van het Waterschap de Nije Borgkrite. Monnikmolen uit 1895, met riet bekleed. Lees verder >>

1895 2008 (rest.)
molen

Foto: Foppe01 (CC-BY-SA-3.0-migrated)

Kop-hals-rompboerderij met kort voorhuis onder zadeldak tussen topgevels waarboven schoorstenen met bord

Akkrum, Leppedyk 56, Boarnsterhim, Friesland   

Kop-hals-rompboerderij met kort voorhuis onder zadeldak tussen topgevels waarboven schoorstenen met bord. Melkkelder in de schuur. Op de topgevels houten lijsten. Zesruitsvensters en in de top twee .. Lees verder >>

Heechhiem

Goëngahuizen, Peansterdyk 18, Smallingerland, Friesland      1 foto

Molen, type spinnekopmolen (In het waterschap het Zwettegebied gelegen). Lees verder >>

1820 of eerder 1995 (rest.) 2004 (rest. en verplaatsing)
molen

Foto: Udo Ockema (CC-BY-3.0)

Nijdamstra State

Grou, Reinerswei 7, Boarnsterhim, Friesland      1 foto

Boerderij Nijdamstra-State. Gave boerderij van het kop-hals-romptype uit het midden van de 19e eeuw. Voorhuis onderkelderd met toegang langs bordes aan de binnengevel; zadeldak tussen topgevels. Lees verder >>

Ca. 1870 1870 ca. 1870
boerderij

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)