Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Limos kazerne prins hendrikkazerne

Resultaten : 22

Filter(s): Provincie Friesland X


Prins Frederikkazerne

Leeuwarden, Amelandsdwinger 201, Friesland      1 foto

Kazerne Prins Frederik op Hoekster bastion in 1829 door stedebouwmeester G. van der Wielen gebouwd. Lees verder >>

1827-'29 1861-'63 (herb.) 1829 1827-'29 1861-'63 (herb.)
militair object

Foto: Parsifal2000 (CC-BY-SA-3.0-NL)

Klokkentoren van Nes

Nes, Torenstraat 2, Ameland, Friesland   

Op de torenhoogte de in 1664 opgetrokken dorpstoren in 1732 namens Prins Willem IV, Heer van Ameland verhoogd en in 1890 hersteld. Lees verder >>

1664 1732 (verhoogd) 1890 (hersteld)
kerkelijk gebouw

Marechausseekazerne Voorm. marechausseekazerne met paardestallen

Buitenpost, West 22, Achtkarspelen, Friesland      2 foto's

Inleiding De KAZERNE van de Koninklijke Marechaussee met PAARDESTALLEN is gebouwd in 1927 in sobere baksteen-architectuur in opdracht van het Departement van Oorlog te Den Haag. Doel van de legering .. Lees verder >>

1927
militair object

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Prins De Prins, tegeltableaus

Makkum, Kerkstraat 1, Súdwest Fryslân, Friesland      4 foto's

Inleiding Hotel-Café-Restaurant 'De Prins'. Markant aan de haven en binnen het beschermde gezicht Makkum gelegen overwegend laat-18de/vroeg-19de-eeuws gebouw, dat met name wordt beschermd vanwege d .. Lees verder >>

Ca. 1790 (tegeltableaus) ca. 1870 (pand) 1924 (uitbr. pand) 1790 ca. 1790 (tegeltableaus) ca. 1870 (pand) 1924 (uitbr. pand)
gebouw

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Kazerne Voorm. kazerne van de Koninklijke Marechaussee

Gorredijk, Stationsweg 35, Opsterland, Friesland      2 foto's

Inleiding De KAZERNE van de Koninklijke Marechaussee, thans dubbel woonhuis, werd in 1895 gebouwd in traditionele baksteenarchitectuur met elementen van de Chaletstijl en de Neo-Renaissancestijl wege .. Lees verder >>

1895
militair object

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Zes traveeën breed pand met hoge geblokte kroonlijst, dakkapel en gevel met onderdelen uit de 17e eeuw

Leeuwarden, Grote Kerkstraat 18, Friesland      2 foto's

Zes traveeën breed pand welks gevel in de 18e eeuw gebouwd is met gebruikmaking van 17e eeuwse onderdelen aan de brede ingangstravee. Boven de hoge geblokte kroonlijst mooie dakkapel. Overal 12 ruits .. Lees verder >>

16e eeuw (oorspr.) verb. in 1683, tussen 1750 en 1775, ca. 1800 en in 1969-'70 1600 16e eeuw (oorspr.) verb. in 1683, tussen 1750 en 1775, ca. 1800 en in 1969-'70
woonhuis

Foto: Bouwe Brouwer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Gemeentehuis, zitbank

Burgum, Raadhuisweg 7, Tytsjerksteradiel, Friesland      2 foto's

Omschrijving Een in gesinterde steen opgetrokken ZITBANK, opgericht ter ere van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard. De bank bestaat uit een langwerpige gemetselde achterwand, waartege .. Lees verder >>

1937
overig

Foto: Andrys Stienstra (CC-BY-SA-3.0)

Zwaluw 1 De Zwaluw

Burdaard, Mounewei 17, Ferwerderadiel, Friesland      8 foto's

Mooi aan de Dokkumer Ee en binnen het beschermde dorpsgezicht Birdaard gelegen in 1875 gebouwde koren-, pel- en houtzaagmolen "De Zwaluw". MONNIKMOLEN op hoge taps toelopende, uitwendig achthoekige, .. Lees verder >>

1862 1984-'88 (herb. na brand)
molen

Foto: Theun (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Koartwâld (Feanstermoune)

Surhuisterveen, Koartwâld 6, Achtkarspelen, Friesland      4 foto's

Inleiding Achtkante STELLINGMOLEN, blijkens datumsteen aan de westzijde in 1864 gebouwd. In 1906 kreeg de molen zelfzwichting. Kap met staart, stelling en gevlucht werden in 1946 door storm vernield .. Lees verder >>

1864 1905 (herst.) 1990-'95 (rest.)
molen

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Pakhuis "Factorij"

Franeker, Prins Hendrikkade 3, Franekeradeel, Friesland      1 foto

Inleiding Het blokvormig PAKHUIS de Factorij aan de Prins Hendrikkade is in 1876 gebouwd als opslagruimte voor het koren dat vanaf de landbouwgronden van de noordelijke streken -zoals Franekeradeel, .. Lees verder >>

1876 1910 (verbouwing)
gebouw

Foto: IJ.Th. Heins - IJ.Th. Heins - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (or one of it's predecessors) (CC-BY-SA-3.0-NL)