Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Landhuis saxenburg

Resultaten : 43

Filter(s): Provincie Friesland X


Villa Nova

Makkinga, Lyclamaweg 17, Ooststellingwerf, Friesland   

Midden 19e eeuws landhuis. Lees verder >>

Ca. 1850 1850 ca. 1850
woonhuis

Voormalig landhuis met door fronton gedekte verhoogde middenpartij gevat tussen pilasters

Sneek, Geeuwkade 15, Súdwest Fryslân, Friesland      3 foto's

Voormalig landhuis uit plm 1800 met door fronton gedekte verhoogde middenpartij gevat tussen pilasters. Lees verder >>

1785 1785 1785
woonhuis

Foto: Xenocrates Mars (CC-BY-SA-2.0)

Herema State

Heerenveen, Marktweg 75, Friesland      1 foto

Herena State. In 1832 gebouwd landhuis. Lees verder >>

1832
woonhuis

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Welgelegen

Leeuwarden, Zuidvliet 404, Friesland      1 foto

Huis Welgelegen, voormalig landhuis, XIX, met driezijdig uitgebouwde middenpartij. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
woonhuis

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Breed landhuis met omlijste ingang, achtruitvensters en rechte kroonlijst onder laag schilddak met hoekschoorstenen met borden

Scharnegoutum, Zwettewei 66, Súdwest Fryslân, Friesland   

Breed landhuis onder laag schilddak; ter weerszijden van de omlijste ingang twee maal drie achtruitsvensters met blinden. Aan de zijgevels nog twee dergelijke vensters. Op de hoeken van het schildda .. Lees verder >>

Ca. 1880 1880 ca. 1880
woonhuis

Glinstra State

Burgum, Schoolstraat 83, Tytsjerksteradiel, Friesland      4 foto's

Glinstra State, landhuis uit het tweede kwart van de 19e eeuw met halfrond gesloten vensters. Lees verder >>

1855
kasteel buitenplaats

Foto: Andrys Stienstra (CC-BY-SA-3.0)

Huize Olterterp, voorm. koetshuis

Olterterp, Van Harinxmaweg 17, Opsterland, Friesland      1 foto

Inleiding Het KOETSHUIS, thans berghok, bij het landhuis Huize Olterterp is gelijktijdig met het landhuis in 1906/1907 gebouwd. De vormgeving en het materiaalgebruik zijn aangepast aan die van het la .. Lees verder >>

1906-'07
kasteel buitenplaats

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Schierstins

Feanwâlden, Haadstrjitte 1, Dantumadiel, Friesland      5 foto's

Schierstins. In 1962 gerestaureerd middeleeuwse verdedigbare toren. Aangebouwd 18e eeuws toegangsgebouw onder zadeldak tussen halsgevels en 19e eeuws landhuis, thans als cultureel centrum herbouwd. Lees verder >>

Ca. 1300 1661 (uitbr.) eind 18e eeuw (uitbr.) na 1814 (uitbr.) 1905-'06 (rest.) 1961-'65 (rest.) 1991 (rest.) 1300 ca. 1300 1661 (uitbr.) eind 18e eeuw (uitbr.) na 1814 (uitbr.) 1905-'06 (rest.) 1961- ..
militair object

Foto: Gouwenaar (PD)

Weme De Weme (voorm. pastorie)

Menaam, Mieddyk 3, Menameradiel, Friesland   

Oude Pastorie. Op omgracht terrein gelegen midden 19e eeuws landhuis onder omlopend zadeldak met vier hoekschoorstenen waarop borden en sierijzers. Geblokte kroonlijst en door Ionische pilasters gefla .. Lees verder >>

1838
kerkelijk gebouw

Haersma State

Drachten, Stationsweg 64, Smallingerland, Friesland      12 foto's

Haersma State. Door Th. Romein gebouwd buitenverblijf. Blokvormig huis onder laag schilddak met hoekschoorstenen. De gevel is geleed door geblokte hoekrisalieten en kroonlijst. De middenpartij heeft v .. Lees verder >>

1842-'43 1843 1842-'43
kasteel buitenplaats

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)