Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kop romp boerderij

Resultaten : 10816


Boerderij van het kop-hals-romptype

Bolsward, Marneweg 64 Súdwest Fryslân, Friesland   

Vrij gave BOERDERIJ van het kop-hals-romp type. Lees verder >>

Kop-romp-boerderij met onderkelderd voorhuis met zesruitsvensters en topgevel

Broek, Plústerdyk 9, Skarsterlân, Friesland   

Tegenover het kerkhof aan de overzijde van de Vaart kop-romp-boerderij met onderkelderd voorhuis met topgevel; zesruitsvensters. Lees verder >>

Ca. 1870 1870 ca. 1870
boerderij

Boerderij van het kop-hals-romp type met onderkelderd woongedeelte

Sloten, Baanweg 96, Gaasterlân Sleat, Friesland   

Boerderij van het kop-hals-romp type met onderkelderd woongedeelte. Lees verder >>

Kop-hals-rompboerderij

Jelsum, Dekemawei 1, Leeuwarderadeel, Friesland   

Goed verzorgde boerderij van het kop-hals-romp-type. Lees verder >>

Mog. late 18e eeuw 1800 mog. late 18e eeuw
boerderij

Kop-rompboerderij

Oudwoude, Foarwei 30, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      6 foto's

Boerderij van het kop-romptype. Op de muur uileborden met erboven paardjes. Lees verder >>

Ca. 1860 1860 ca. 1860
boerderij

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kop-rompboerderij met topschoorsteen met bord

Rottevalle, Brouwersgrêft 12, Smallingerland, Friesland      2 foto's

Eenvoudige boerderij van het kop-romptype. Topschoorsteen met bord. Lees verder >>

boerderij

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Poartepleats

Waaxens, Tsjessenswei 7, Dongeradeel, Friesland   

Grote boerderij van het kop-hals-romp type met lang voorhuis. Lees verder >>

Ca. 1200 (oostmuur) 1400-1450 (inbouw onderzijde) 17e eeuw (vernieuwing oostz.) 1815 (vernieuwing westz.) 1893 (beklamping) 1200 ca. 1200 (oostmuur) 1400-1450 (inbouw onderzijde) 17e eeuw (vernieuwing ..
boerderij

Kop-hals-rompboerderij

Franeker, Lutje Lollum 1, Franekeradeel, Friesland      1 foto

Vrij gave kop-hals-romp boerderij. Achterzijde schuur gaaf. Lees verder >>

Kop-rompboerderij met onderkelderd voorhuis met zesruitsvensters en twee schoorstenen

Koudum, Ooste 61, Súdwest Fryslân, Friesland   

19e eeuwse gave boerderij van het kop-romp-type, onderkelderd voorhuis met twee schoorstenen. Zesruitsvensters. Lees verder >>

1800-1850 1850 1800-1850
boerderij

Grote kop-hals-romp-boerderij met onderkelderd voorhuis

Boazum, Yndyk 2, Littenseradiel, Friesland   

Grote kop-hals-romp-boerderij met onderkelderd voorhuis. Plm 1860. Gesticht door de familie Gerbrandy. Op de hoek van de weg naar Wieuwerd. (de zgn. Indijk). Lees verder >>

1861
boerderij