Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kop hals rompboerderij met voorhuis tussen topgevels

Resultaten : 152

Filter(s): Woonplaats Leeuwarden X


Vijf traveeën breed pand met verdieping en gevel met pilasters doorlopend in verkroppingen in geblokte kroonlijst

Leeuwarden, Tweebaksmarkt 47, Friesland      1 foto

Vijf traveeën breed pand met verdieping; de gevel ingedeeld door pilasters doorlopend in verkroppingen in de geblokte kroonlijst. Voor het dwarse zadeldak tussen topgevels, waarboven schoorstenen met .. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Catrope (talk) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Van Sminiahuis

Leeuwarden, Tweebaksmarkt 36, Friesland      1 foto

Vier traveeën breed pand met verhoogde voorbouw onder dwarskap tussen topgevels. Kroonlijst met forse gesneden consoles waarboven kapel. Achtruits vensters en omlijste ingangspartij. Stoep met hekken .. Lees verder >>

1739
woonhuis

Foto: Catrope (talk) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Vijf traveeën breed pand

Leeuwarden, Grote Kerkstraat 31, Friesland      5 foto's

Vijf traveeën breed pand onder dwarskap tussen topgevels; de gevel door rechte kroonlijst afgesloten, is versierd met zes paar gesneden consoles. Twee mooie dakkapellen; omlijste ingang met geblokt .. Lees verder >>

1888-'89 1889 1888-'89
gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Winkelwoonhuis in neorenaissancestijl

Leeuwarden, Groentemarkt 7, Friesland   

Inleiding WINKELWOONHUIS gebouwd rond 1895 in de stijl van de Neo-Renaissance door een onbekende architect. In 1890, het jaar van zijn huwelijk, vestigde Jacobus Plet zich op Groentemarkt 7 als kruid .. Lees verder >>

Ca. 1895 1895 ca. 1895
gebouw

Sint Anthony Gasthuis, groen tuinhuis

Leeuwarden, Perkswaltje 1, Friesland   

Inleiding TUINPAVILJOEN, in 1916 naar ontwerp van W.C. de Groot in de cottage-stijl gebouwd in de tuin van het als monument geregistreerde Nieuw Sint Anthony-gasthuis, monumentennummer 24160. Het in .. Lees verder >>

1916
tuin park landgoed

Boerderij in neorenaissancestijl, hekwerk

Leeuwarden, Mr. P.J. Troelstraweg 193, Friesland   

Inleiding HEK, gelegen op een dam naar een weidegebied in het noordelijk buitengebied van Leeuwarden, aan de oude uitvalsweg naar Stiens en enkele honderden meters ten noorden van de boerderij Mr. P. .. Lees verder >>

1889
overig

Hoekpand onder dwars zadeldak tegen topgevels

Leeuwarden, Kruisstraat 25, Friesland      2 foto's

Hoekpand onder dwars zadeldak tegen topgevels waarvan die aan het Nieuwstraatje door dakschild is vervangen. In gevel aan Kruisstraat ontlastingsbogen boven vensters der begane grond. Alle vensters me .. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Winkelpand met bovenwoning en pakhuis in Overgangsstijl

Leeuwarden, Voorstreek 90, Friesland   

Inleiding WINKELPAND MET BOVENWONING EN PAKHUIS gebouwd door een onbekende architect (waarschijnlijk Z. Feddema) vermoedelijk in 1913 in de Overgangsstijl. In 1909 vestigde de winkelier G. Jellema zi .. Lees verder >>

1913
woonhuis

Herenhuis in eclectische stijl

Leeuwarden, Oostergrachtswal 47, Friesland      2 foto's

Inleiding Voornaam, breed herenhuis omstreeks 1880 mogelijk naar ontwerp van Hendrik Kramer ontworpen in Eclecticisme, sinds tientallen jaren institutioneel gebruikt en daarvoor deels verbouwd en met .. Lees verder >>

Ca. 1880 1860 ca. 1880
woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Blok van twee volkswoningen in Overgangsstijl

Leeuwarden, Nieuwe Hollanderdijk 4, Friesland   

Inleiding BLOK VAN 2 VOLKSWONINGEN, Nieuwe Hollanderdijk 4-6, deel uitmakende van het COMPLEX HOLLANDERWIJK De Hollanderwijk in 1915 in opdracht van de Woningvereeniging Leeuwarden naar ontwerp va .. Lees verder >>

1915
woonhuis