Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kop hals rompboerderij met voorhuis tussen topgevels

Resultaten : 12

Filter(s): Type Kerkelijk-gebouw X | Gemeente Sudwest-fryslan X


Bonifatiuskerk (Hervormde kerk)

Cornwerd, Dorpsweg 5, Súdwest Fryslân, Friesland      2 foto's

De markant op een iets verhoogd kerkhof gelegen, in aanleg vroeg 13e-eeuwse, oorspronkelijk aan Sint Bonifacius gewijde (hervormde) kerk, waarvan de toren - die de scheepvaart op het IJsselmeer en de .. Lees verder >>

Vroege 13e eeuw 14e eeuw (verb.) 16e eeuw (verb.) 1898 (toren) 1916 (ommetseling, verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Quistnix at nl.wikipedia (CC-BY-SA-2.5)

Johannes de Doperkerk (Hervormde kerk)

Warns, Buorren 37, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Ned. Herv. KERK. Eenvoudig kerkgebouw uit 1682 blijkens opschrift op toegangs-omlijsting aan de zuidzijde. In de kerk 17e-eeuwse preekstoel, doophek, doopbekkenhouder, 4 banken met hoge rugschotten, w .. Lees verder >>

1682
kerkelijk gebouw

Foto: Jan Dijkstra (CC-BY-3.0)

Johanneskerk (Hervormde kerk)

Oosthem, De Cingel 1, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Zaalkerk, gebouwd in 1860 ter vervanging van de middeleeuwse dorpskerk. Het exterieur vertoont een eenvoudige baksteenarchitectuur met rondboogvensters, waarin ijzeren harnassen, gescheiden door lise .. Lees verder >>

1860
kerkelijk gebouw

Sint-Vituskerk, pastorie

Blauwhuis, Vitusdyk 29, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding De PASTORIE behorende bij het rooms-katholieke kerkelijke complex St. Vitus is, evenals de Neogotische kerk, gebouwd tussen 1867 en 1871 naar ontwerp van P.H.J. Cuypers in een Ambachtelijk- .. Lees verder >>

1867-'71 1938/1941 (verb.) 1991-'93 (rest.) 1871 1867-'71 1938/1941 (verb.) 1991-'93 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Bouwe Brouwer (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Doopsgezinde kerk

Makkum, Bleekstraat 11, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Omschrijving De DOOPSGEZINDE KERK met HEKWERK is gebouwd in 1909 in een sobere Um-1800 stijl naar ontwerp van H. H. Kramer. Zij vormt een geheel met de aangrenzende kosterswoning. Aan de zijde van de .. Lees verder >>

1909
kerkelijk gebouw

Foto: Galen, Paul van (CC BY-SA 3.0 NL)

St.Franciscuskerk

Bolsward, Grote Dijlakker 8, Súdwest Fryslân, Friesland      3 foto's

Inleiding De ST. FRANCISCUS KERK is gelegen aan de Grote Dijlakker. De opdracht voor het ontwerp werd in 1932 door het kerkelijk bestuur gegund aan de Nijmeegse architect H. C. van de Leur. Voor de k .. Lees verder >>

1932-1933
kerkelijk gebouw

Foto: Michielverbeek (CC-BY-SA-3.0-NL)

Pastorie, Museum kerkelijke kunst (Sint Werenfriduskerk)

Workum, Noard 173, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding De PASTORIE, behorend bij de rooms-katholieke St. Werenfriduskerk (mon.nr 39479), is in 1876-1877 gebouwd naar ontwerp van architect A. Tepe (1840-1920) in een mengeling van Neo-Gotiek en N .. Lees verder >>

1876-1877 1877 1876-1877
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Hervormde kerk, pastorie

Oosthem, De Cingel 3, Súdwest Fryslân, Friesland   

Inleiding De PASTORIE te Oosthem, gebouwd in 1866, hoort bij de Hervormde Kerk uit 1860 aan de Cingel 1 (mon. nr 39804). Net als de kerk is de pastorie als vervanging van een ouder exemplaar gebouwd. .. Lees verder >>

1866 1908 (serre) 1915 (verb. keuken) 1919 (vervanging dak)
kerkelijk gebouw

Hervormde kerk met toren en hekwerk

Dedgum, Buren 16, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding De NEDERLANDSE HERVORMDE KERK met TOREN en gietijzeren HEKWERK te Dedgum is in 1889 gebouwd, in Traditioneel-ambachtelijke stijl, ter vervanging van een oudere kerk. Architect was J. van Rh .. Lees verder >>

1889
kerkelijk gebouw

Foto: Johan Weenink (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Sint-Vituskerk

Blauwhuis, Vitusdyk 27, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding De ROOMS-KATHOLIEKE ST. VITUSKERK te Blauwhuis is het hoofdonderdeel van het kerkelijk complex dat in 1867 door architect P.J.H. Cuypers is ontworpen. De kerk verving een ouder gebouw uit 1 .. Lees verder >>

1867-'71 1969-'70 (rest. toren) 1991-'93 (rest. exterieur) 1996 (rest. interieur) 1871 1867-'71 1969-'70 (rest. toren) 1991-'93 (rest. exterieur) 1996 (rest. interieur)
kerkelijk gebouw

Foto: Bouwe Brouwer (CC-BY-SA-3.0-migrated)