Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kop hals rompboerderij met voorhuis tussen topgevels

Resultaten : 35

Filter(s): Type Archeologie X


Terp

Wijnaldum, tussen de Foarryp en de Sexbierumervaart Foarryp tussen de Foarryp en de Sexbierumervaart Harlingen, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0001 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Terp

Wijnaldum, tussen de Foarryp en de Sexbierumervaart Foarryp tussen de Foarryp en de Sexbierumervaart Harlingen, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0001 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Terp

Waaxens, tussen Lania en Hollewei Lania tussen Lania en Hollewei Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0001 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Huiswierde

Zuidwolde, tussen Wolddijk en Eemshavenweg Wolddijk tussen Wolddijk en Eemshavenweg Bedum, Groningen   

Huisterp. Datering: Middeleeuwen Lees verder >>

Middeleeuwen 1500 middeleeuwen
archeologie

Terp

Schingen, tussen de Alddyk en de A31 Alddyk tussen de Alddyk en de A31 Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling
archeologie

Terp

Wier, tussen Tsjerkepaed en Lautawei Tsjerkepaed tussen Tsjerkepaed en Lautawei Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Terp

Wijnaldum, tussen de Buorren en het Fiskerspaed Buorren tussen de Buorren en het Fiskerspaed Harlingen, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0001 omstreeks begin jaartelling
archeologie

Terrein met resten van een borg

Adorp, tussen Hoogpad en Singelweg Hoogpad tussen Hoogpad en Singelweg Winsum, Groningen   

Terrein waarin overblijfselen van een borg. Datering: 14e eeuw. Lees verder >>

14e eeuw 1400 14e eeuw
archeologie

Terrein met drie wierden

Den Horn, tussen oostzijde Hogeweg en spoorlijn Hogeweg tussen oostzijde Hogeweg en spoorlijn Zuidhorn, Groningen   

Terrein waarin 3 verhoogde woonplaatsen. Datering: Middeleeuwen. Lees verder >>

Middeleeuwen 1500 middeleeuwen
archeologie

Terrein met drie terpen

Wijnaldum, tussen de Foarryp en de Sexbierumervaart Foarryp tussen de Foarryp en de Sexbierumervaart Harlingen, Friesland   

Terrein waarin 3 terpen. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Omstreeks begin jaartelling 0001 omstreeks begin jaartelling
archeologie