Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kop hals rompboerderij met voorhuis tussen topgevels

Resultaten : 17

Filter(s): Provincie Overijssel X | Gemeente Dinkelland X | Woonplaats Denekamp X


Singraven: toegangshek, behorende bij de buitenplaats singraven, gelegen aan begin van kasteellaan tussen twee poortwoningen

Denekamp, Kasteellaan 1, Dinkelland, Overijssel      4 foto's

Inleiding TOEGANGSHEK uit 1937, behorende bij de buitenplaats Singraven, gelegen aan begin van Kasteellaan (N), tussen twee poortwoningen. De drie toegangshekken op de Kasteellaan verschillen duideli .. Lees verder >>

1937
tuin park landgoed

Foto: Wal, A.J. van der (CC BY-SA 3.0 NL)

Kanaal, gebouwde onderleider van de Dinkel met schuiven, ijzeren ophaalinstallatie en brug

Denekamp, Kampstieweg 5, Dinkelland, Overijssel      1 foto

In het in 1885-1889 tussen Almelo en de Pruisische grens aangelegde kanaal de in 1904 gebouwde onderleider van de Dinkel met schuiven, ijzeren ophaalinstallatie en brug. Lees verder >>

1904
weg en waterwerk

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

tuin park landgoed

Denekamp, Molendijk 37, Dinkelland, Overijssel      1 foto

Omschrijving Rechts van het huis staat een hardstenen SOKKEL, gedateerd tussen 1780-1810 en gedecoreerd met festoenen. Waardering De SOKKEL is van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwe .. Lees verder >>

tuin park landgoed

Foto: Peter van der Wielen (CC-BY-SA-3.0-NL)

tuin park landgoed

Denekamp, Molendijk 37, Dinkelland, Overijssel      2 foto's

Omschrijving BRUGGETJE. Over de vijverpartij een dam tussen twee 19de-eeuwse natuurstenen keermuren waarin een afsluitbare doorlaat om te waterniveau te regelen; lage balustrade met hardstenen afd .. Lees verder >>

tuin park landgoed

Foto: Ferro, F. (CC BY-SA 3.0 NL)

tuin park landgoed

Denekamp, Molendijk 37, Dinkelland, Overijssel      2 foto's

Omschrijving TOEGANGSHEKJE. De zij-ingang van het park is voorzien van een vroeg-20ste-eeuws ijzeren hekje bestaande uit twee hekvleugels onder een boog en tussen bewerkte hekstijlen. Aan de linkerk .. Lees verder >>

tuin park landgoed

Foto: Ferro, F. (CC BY-SA 3.0 NL)

Singraven

Denekamp, Molendijk 37, Dinkelland, Overijssel      1 foto

Omschrijving Aan het einde van de Kasteellaan, op een schiereiland van de Dinkel, ligt het huis Singraven met de voorgevel op het noorden gericht. Het in oorspong 15de-eeuwse huis (1415) is tussen .. Lees verder >>

kasteel buitenplaats

Foto: Peter van der Wielen (CC-BY-SA-3.0-NL)

Sonderhuis

Denekamp, Molendijk 26, Dinkelland, Overijssel      3 foto's

Inleiding BOERDERIJ VAN HET HALLEHUISTYPE met bovenkamer "Sonderhuis", behorend tot het landgoed Singraven. De boerderij ligt langs de open gazons voor het huis en is met de voorgevel naar het zuiden .. Lees verder >>

1936
boerderij

Foto: Wal, A.J. van der (CC BY-SA 3.0 NL)

Singraven: twee identieke poortwoningen

Denekamp, Kasteellaan 1, Dinkelland, Overijssel      4 foto's

Inleiding Twee identieke POORTWONINGEN uit 1937, van de architect Andries de Maaker, behorende tot de buitenplaats Singraven. De poortwoningen zijn gelegen aan weerszijden van het toegangshek (monume .. Lees verder >>

1937
kasteel buitenplaats

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Grenspaal aan de Nordhornsestraat die de rijksgrens Nederland-Hannover markeerde

Denekamp, Nordhornsestraat 236, Dinkelland, Overijssel      1 foto

Inleiding GRENSPAAL aan de Nordhornsestraat die de rijksgrens Nederland-Hannover markeerde. Tijdens het Weens congres in 1815 werden nieuwe landsgrenzen vastgesteld, waarbij Nederland aan de oostzij .. Lees verder >>

1890
overig

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Singraven: dubbele dienstwoning

Denekamp, Kasteellaan 4, Dinkelland, Overijssel   

Inleiding Dubbele dienstwoning uit 1933 behorend bij het landgoed Singraven. De dienstwoningen bevinden zich westelijk van de Kasteellaan ten noorden van het huis Singraven tussen de bomen. Omschrij .. Lees verder >>

1933
woonhuis