Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kop hals rompboerderij met voorhuis tussen topgevels

Resultaten : 1189

Filter(s): Provincie Friesland X


Groot Kahool

Ferwert, Kahoolsterlaan 2, Ferwerderadiel, Friesland      3 foto's

Groot Kahool. Kop-hals-rompboerderij met lang voorhuis waarvan de ingang in het midden van de lange gevel; zadeldak tussen puntgevels; omlijste ingang. Gedateerd 1783. Lees verder >>

1783
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Feitsma State

Hallum, Hoge Herenweg 35, Ferwerderadiel, Friesland      2 foto's

Feitsma State. Grote kop-hals-rompboerderij met kelder in het midden van het gestrekte woongedeelte dat gedekt is door zadeldak tussen puntgevels. In de voorgevel grote wapensteen, aanzetkrullen aan .. Lees verder >>

1800-1850 1850 1800-1850
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kop-hals-rompboerderij met voorhuis met omlijste ingang in de lange gevel, dakkapel en twee topschoorstenen met borden

St. Annaparochie, Oudebildtdijk 433, Het Bildt, Friesland      1 foto

Boerderij van het kop-hals-romptype, waarvan het voorhuis een omlijste ingang in het midden van de lange wand heeft; bovenlicht en dakkapel erboven. Twee topschoorstenen met borden. Lees verder >>

Waarsch. late 18e eeuw (omlijsting ingang) 1800 waarsch. late 18e eeuw (omlijsting ingang)
boerderij

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Kop-hals-rompboerderij met voorhuis met bekroonde klokgevel met aanzetstukken en vensters met roeden beneden en in de top

St. Annaparochie, Stadhoudersweg 75, Het Bildt, Friesland      3 foto's

Boerderij van het kop-hals-romptype. Het voorhuis heeft een klokgevel met aanzetstukken en gebeeldhouwde bekroning, waarin jaartal 1757. Roedenverdeling in de vensters beganegronds en in de geveltop. Lees verder >>

1757
boerderij

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Kop-hals-rompboerderij met voorhuis onder zadeldak met aankapping over de luifel

Nij Altoenae, Stadhoudersweg 80, Het Bildt, Friesland      13 foto's

BOERDERIJ van het kop-hals-romptype. Het voorhuis heeft aan het zadeldak een aankapping over de z.g.luifel, dit is een galerij op vier zuilen. Achtergevel schuur gedateerd 1791. Lees verder >>

1791 (schuur)
boerderij

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Ny Herema

Tzum, Franekerweg 30, Franekeradeel, Friesland   

Op omgracht terrein aan de voet van de kerktoren gelegen kop-hals- rompboerderij, waarvan de schuur grotendeels met riet gedekt gaaf is en het voorhuis de zesruitsvensters behouden heeft. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
boerderij

Kop-hals-rompboerderij, woongedeelte

Franeker, Hertog van Saxenlaan 2, Franekeradeel, Friesland      1 foto

Woongedeelte van een kop-hals-rompboerderij; de "kop" en "hals" zijn gedekt door een zadeldak met voorschild, waarboven schoorsteen. Vensters met zes ruiten. Lees verder >>

boerderij

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis met topgevel met zesruitsvensters en gebeeldhouwde aanzetkrullen

Sondel, Jacobus Boomsmastraat 5, Gaasterlân Sleat, Friesland      1 foto

Boerderij van het kop-hals-romp-type. Onderkelderd woongedeelte met gebeeldhouwde aanzetkrullen aan de later vernieuwde topgevel. Zesruitsvensters. Bakhuis. Lees verder >>

18e eeuw 1800 18e eeuw
boerderij

Kop-hals-rompboerderij met gewijzigde schuur en met voorgevel met smalle lichtopeningen in de top

Beetsterzwaag, Poostweg 2, Opsterland, Friesland      1 foto

Boerderij waarvan het voorhuis en voorste schuurgedeelte het kop-hals-romptype vertegenwoordigen, bij vernieuwing van de schuur echter gewijzigd. Voorgevel met smalle lichtopeningen in de top, waarin .. Lees verder >>

1742
boerderij

Foto: Gouwenaar (PD)

Kop-rompboerderij onder zadeldak tussen topgevels met schoorstenen waarop borden en met zesruitsvensters in de kop en het woongedeelte

Follega, Straatweg 29, Lemsterland, Friesland      1 foto

Kop-rompboerderij onder zadeldak tussen topgevels met schoorstenen waarop borden. Tegen de voorste schoorsteen jaartal 1858. In de kop 6-ruitsvensters, eveneens in het woongedeelte. Lees verder >>

1858
boerderij

Foto: Berg, H.M. van den (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)