Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kop hals rompboerderij met voorhuis tussen topgevels

Resultaten : 1189

Filter(s): Provincie Friesland X


Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis, een trapje aan de topgevelzijde, zesruitsvensters en kleine lichtkozijnen in de top en twee schoorst ..

Iens, Hegenserleane 5, Littenseradiel, Friesland   

Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis, dat een langs een trapje bereikbare ingang heeft aan de topgevelzijde; zesruitsvensters en kleine lichtkozijnen in de top; twee schoorstenen met borde .. Lees verder >>

Kop-romp-boerderij met onderkelderd voorhuis onder zadeldak tussen topgevels met topschoorstenen waarvan de voorste met bord

Akkrum, Leppedyk 52, Boarnsterhim, Friesland   

Kop-romp-boerderij, waarvan het voorhuis onderkelderd is. Zadeldak tussen topgevels met topschoorstenen op het voorste waarvan een bord. Zesruitsvensters. Ingang aan de buitenzijde van de "hals" die i .. Lees verder >>

1850-1900 1900 1850-1900
boerderij

Kop-hals-rompboerderij

Mantgum, Hegedyk 5, Littenseradiel, Friesland   

Boerderij. Gaaf kop-hals-romptype XVIII. (Laatste boerderij voor Mantgum). Lees verder >>

Verm. 18e eeuw 1800 verm. 18e eeuw
boerderij

Kop-hals-rompboerderij

Jelsum, Dekemawei 1, Leeuwarderadeel, Friesland   

Goed verzorgde boerderij van het kop-hals-romp-type. Lees verder >>

Mog. late 18e eeuw 1800 mog. late 18e eeuw
boerderij

Great Fjellingwirt (It Fjouwerhûs)

Menaam, Fjouwerhûs 4, Menameradiel, Friesland      4 foto's

It Fjouwerhus (Het Vierhuis). Fraaie kop-hals-rompboerderij. Het voorhuis tussen twee topgevels met natuurstenen lijsten langs de schouderstukken en bekroond door schoorstenen met uitgegroefde hoeken .. Lees verder >>

1771 (deel) 1773 (voorhuis) 18e eeuw (schuur)
boerderij

Grote kop-hals-rompboerderij met uitgebouwd vertrek onder zadeldak tegen topgevel voor in de "romp"

Sneek, It Ges 8, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Grote kop-hals-rompboerderij met uitgebouwd vertrek onder zadeldak tegen topgevel voor in de "romp". Voorhuis top 1847. Zijgevel van de schuur van hout. Lees verder >>

1847
boerderij

Foto: Booms, C.S.; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (CC-BY-SA-3.0-NL)

Scheltingastate

Wommels, Krabbedyk 2, Littenseradiel, Friesland      3 foto's

Fraai gelegen gaaf bewaarde boerderij van het kop-hals-romptype. Voorhuis onderkelderd en gedekt door zadeldak tussen topgevels; topschoorstenen met borden. Lees verder >>

Ca. 1865 1865 ca. 1865
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Feitsmastate

Kollum, Willem Loréweg 30, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      2 foto's

Boerderij (kop-hals-romptype) met lang voorhuis onder zadeldak tussen twee topgevels; in het midden de kelder; topgevel met smalle bovenlichten. Lees verder >>

1846
boerderij

Foto: Brimz (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Fokkema's Pleats

Westergeest, Eelke Meinertswei 2, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      4 foto's

Grote kop-hals-romp boerderij; het voorhuis tussen twee topgevels bekroond door schoorstenen met borden. Zes en negenruitsvenster, omlopende goot. Schuur grotendeels modern. Bijschuur. Lees verder >>

Waarsch. 18e eeuw (kern) 1800 waarsch. 18e eeuw (kern)
boerderij

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Ansta State

Menaam, Bitgumerdyk 16, Menameradiel, Friesland   

Vrij gave eenvoudige 18e of vroeg 19e eeuwse kop-hals-romp-boerderij. Het voorhuis tussen topgevels; alle kozijnen oorspronkelijk met zes ruiten; goot op houten klossen. Lees verder >>

18e of vroege 19e eeuw 1810 18e of vroege 19e eeuw
boerderij