Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kop hals rompboerderij met voorhuis tussen topgevels

Resultaten : 1189

Filter(s): Provincie Friesland X


Kop-hals-rompboerderij zadeldak met schoorstenen en borden en met stal onder hoog met pannen belegd schilddak

Marsum, Hegedyk 1, Menameradiel, Friesland      1 foto

Kop-hals-rompboerderij in de huidige vorm grotendeels uit het derde kwart van de 19e eeuw. Het woonhuis draagt een pannen zadeldak tussen puntgevels met schoorstenen, waarop borden. Het stalgedeelte w .. Lees verder >>

18e eeuw (houtskelet stal) grotendeels 1850-1875 (huidige vorm) 1800 18e eeuw (houtskelet stal) grotendeels 1850-1875 (huidige vorm)
boerderij

Foto: http://picasaweb.google.com/molenaarserf/ (CC-BY-3.0)

Kop-hals-rompboerderij met lang voorhuis met omlijste ingang met pilasters in de lange gevel

Bitgummole, Dyksterhuzen 32, Menameradiel, Friesland   

Boerderij met lang voorhuis, niet onderkelderd; in de lange gevel omlijste ingang. Lees verder >>

Ca. 1870 1870 ca. 1870
boerderij

Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis

Boazum, Singel 2, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Ten oosten van de kerk boerderij van het kop-hals-romptype met onderkelderd voorhuis, blijkens steen 1871 gesticht. Lees verder >>

1871
boerderij

Foto: Berg, H.M. van den (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kop-hals-rompboerderij met lang en in het midden onderkelderd voorhuis met vensters met roedenindeling in voorgevel

Vrouwenparochie, Middelweg-Oost 35, Het Bildt, Friesland   

Boerderij van het kop-hals-romptype met lang voorhuis dat in het midden onderkelderd is. In de voorgevel vensters met roedenindeling. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
boerderij

Kop-hals-rompboerderij met voorhuis met omlopende goot, houten geveldaklijsten en schoorstenen waarop borden

Readtsjerk, Hjelburd 7, Dantumadiel, Friesland   

Boerderij van het kop, hals-romptype. Gaaf voorhuis met schoorstenen waarop borden, omlopende goot, houten geveldaklijsten. Bakhuis en bijschuur. Lees verder >>

Mog. late 18e eeuw 1799 mog. late 18e eeuw
boerderij

Kop-hals-rompboerderij met geheel onderkelderd voorhuis

Wytgaard, Hegedyk 4, Leeuwarden, Friesland   

Kop-, hals,- romp-boerderij waarvan het voorhuis geheel onderkelderd is. Smalle vensters in de topgevel: borden op de schoorstenen; XIX A. Lees verder >>

1800-1825 1825 1800-1825
boerderij

Kop-hals-rompboerderij met lang voorhuis met brede topgevel aan de wegzijde en met topschoorsteen met bord

Bakkeveen, Foarwurker Wei 5, Opsterland, Friesland      1 foto

Boerderij van het kop-hals-romptype met lang voorhuis dat gaaf bewaard is gebleven. Brede topgevel aan de wegzijde met drie zesruitsvensters; in de overigens gesloten top twee kleine zesruitskozijnen. .. Lees verder >>

1784
boerderij

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Kop-hals-rompboerderij

Anjum, Healbeamswei 12, Dongeradeel, Friesland   

Boerderij van het kop-hals-romptype. Lees verder >>

Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd woonhuis met zesruitsvensters en met bedrijfsruimte aan de zijde van de stal

Reduzum, Ayttawei 2, Boarnsterhim, Friesland   

Boerderij van het kop-hals-romptype uit 1837. Onderkelderd woonhuis. Zesruitsvensters, aan zijde veestalling bedrijfsruimte. In top voorhuis twee kleine lichtopeningen. Lees verder >>

1837
boerderij

Eenstein

Wyns, Wyns 2, Tytsjerksteradiel, Friesland   

'Eenstein'. Grote gaaf bewaarde kop-hals-rompboerderij fraai aan de Dokkumer Ee gelegen; voorhuis onderkelderd, overal zesruitsvensters met blinden. Lees verder >>