Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kop hals rompboerderij met voorhuis tussen topgevels

Resultaten : 30

Filter(s): Provincie Friesland X | Type Overig X


Boerderij in neorenaissancestijl, hekwerk

Leeuwarden, Mr. P.J. Troelstraweg 193, Friesland   

Inleiding HEK, gelegen op een dam naar een weidegebied in het noordelijk buitengebied van Leeuwarden, aan de oude uitvalsweg naar Stiens en enkele honderden meters ten noorden van de boerderij Mr. P. .. Lees verder >>

1889
overig

Blauwe steen

Nijega, Aldegeasterdyk 30, Smallingerland, Friesland   

Blauwe steen. Oude steen bij de grens tussen Oudega en Nijega. Lees verder >>

Al in 1664 bekend 1664 al in 1664 bekend
overig

Gereformeerde kerk, tuinmuur

Rottevalle, Buorren 42, Smallingerland, Friesland      2 foto's

Inleiding De TUINMUUR verbindt het complex van de gereformeerde kerk en pastorie onderling en smeedt deze tot een eenheid. De muur is niet op de ontwerptekeningen aangegeven maar werd tijdens de bouw .. Lees verder >>

1937
overig

Foto: Gouwenaar (PD)

Op laag bakstenen muurtje rustend gietijzeren hek ter afsluiting van binnenstadstuin

Leeuwarden, Ruiterskwartier 121, Friesland      2 foto's

Op laag bakstenen muurtje rustend 19e eeuws gietijzeren HEK ter afsluiting van binnenstadstuin, bestaande uit tralie-werken met bewerkte lanspunten en sier-elementen tussen gecanneleerde kolommetjes m .. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
overig

Foto: Melda Wibawa (CC-BY-SA-2.0)

Grenspaal

Kûbaard, Slachte 6, Littenseradiel, Friesland   

GRENSPAAL, de scheiding tussen het dijkonderhoud van Franeker en Franekeradeel aangevend volgens de overeenkomst van 1707. Hardstenen paal door een lijst in twee delen gedeeld, beide met profielen aan .. Lees verder >>

1707
overig

Betonmuur

Akkrum, Heechein 5, Boarnsterhim, Friesland   

Inleiding BETONMUUR van omstreeks 1900, gelegen op de oostelijke grens van het kerkterrein en dat van het complex Welgelegen. De muur vormde oorspronkelijk de begrenzing van het bleekterrein van de .. Lees verder >>

Ca. 1900
overig

Algemene begraafplaats, toegangshek

Surhuisterveen, Vierhuisterweg 34, Achtkarspelen, Friesland      8 foto's

Inleiding De begraafplaats, gesticht door de Hervormde gemeente van Surhuisterveen, is gerealiseerd naar ontwerp van het architectenbureau A. Velding (Buitenpost) in 1908. De begraafplaats ligt buite .. Lees verder >>

1908
overig

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Station 2 Voorm. stationsgebouw, toiletgebouw annex bergplaats

Tzummarum, Stasjonswei 3, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding Het TOILETGEBOUW of retiradegebouw annex bergplaats werd in 1903 onder maatschappij-gebonden architectuur bij het station van de Noord-Friesche Locaal-Spoorwegmaatschappij gebouwd. Na de op .. Lees verder >>

1903
overig

Gietijzeren provinciegrensmarkering

Appelscha, Vaart Zz 151, Ooststellingwerf, Friesland      1 foto

Inleiding De GRENSMARKERING nabij het van rijkswege beschermde complex Damsluis, op de hoek van de Vaart ZZ en de Kolonievaart is karakteristiek voor de Fries-Drentse grens. De provinciegrenzen op de .. Lees verder >>

1895
overig

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Anagber

Schiermonnikoog, Badweg 115, Friesland      2 foto's

Inleiding De RECREATIEWONING Anagber is gelegen bovenop een duin met uitzicht op de Noordzee, aan de westzijde van de Badweg, die vanaf het dorp Schiermonnikoog in noordwestelijke richting loopt. 'An .. Lees verder >>

Oorspr. 1917 verm. 1920 (verplaatst naar huidige locatie) 1978 (rest.) 1993 (schuur) 1917 oorspr. 1917 verm. 1920 (verplaatst naar huidige locatie) 1978 (rest.) 1993 (schuur)
overig

Foto: Gouwenaar (PD)