Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kop hals rompboerderij met voorhuis tussen topgevels

Resultaten : 70

Filter(s): Provincie Friesland X | Type Kerkelijk-gebouw X


Doopsgezinde pastorie en consistorie

Surhuisterveen, Gedempte Vaart 25, Achtkarspelen, Friesland      1 foto

Inleiding De vm. PASTORIE van de doopsgezinde kerk is middels de CONSISTORIEKAMER verbonden met de Doopsgezinde kerk uit 1802. De plattegrond vertoont het principe van 'kop-hals-romp', parallel aan d .. Lees verder >>

1865 1957 (uitbr.)
kerkelijk gebouw

Foto: Vandermeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Heilige Geestkerk, pastorie

Heerenveen, Crackstraat 13, Friesland      1 foto

Inleiding De PASTORIE van de R.K. kerk, gewijd aan de H. Geest, is als onderdeel van het complex in 1934-'35 in Interbellum-architectuur gerealiseerd naar ontwerp van H.C.M. van Beers uit Huis ter H .. Lees verder >>

1934-1935 1935 1934-1935
kerkelijk gebouw

Hervormde kerk

Noardburgum, Rijksstraatweg 15, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Omschrijving ZAALKERK (1850-1851) in Ambachtelijk-tradtionele bouwstijl, van vier traveeën op rechthoekige plattegrond, opgetrokken in bruine baksteen en gedekt door een met zwarte Friese golfpannen .. Lees verder >>

1849-'50 1850 1849-'50
kerkelijk gebouw

Foto: Galen, Paul van (CC BY-SA 3.0 NL)

Johannes de Doperkerk (Hervormde kerk) met toren en kerkhof

Hilaard, Skilpaed 1, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Herv. Kerk, toren en kerkhof. Gotisch eenbeukig kerkgebouw met toren welks zadeldak gevat is tussen in- en uitgezwenkte topgevels. In de kerk marmeren epitaaf voor Hobbe van Aylva en talrijke zerken; .. Lees verder >>

Begin 13e eeuw (toren) 15e/16e eeuw (kerk) 18e eeuw (geveltop toren) 1225 begin 13e eeuw (toren) 15e/16e eeuw (kerk) 18e eeuw (geveltop toren)
kerkelijk gebouw

Foto: Galen, Paul van (CC BY-SA 3.0 NL)

Verenigingsgebouw

Oudwoude, Foarwei 42, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland      1 foto

Omschrijving VERENIGINGSGEBOUW gebouwd omstreeks 1900 als dienstgebouw bij de hervormde Kerk van Oudwoude. Het gebouw in eclectische trant met accoladeboogvormige vensters is na 1944 in bijpassende .. Lees verder >>

Ca. 1900 na 1944 (uitbr.) 1900 ca. 1900 na 1944 (uitbr.)
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Sint-Egbertuskapel

Schiermonnikoog, Badweg 69, Friesland      1 foto

Inleiding De Rooms-Katholieke KERK St. Egbert te Schiermonnikoog is een kleine kruiskerk aan de westzijde van de Badweg, die vanaf het dorp Schiermonnikoog in noordwestelijke richting loopt. De kerk .. Lees verder >>

1914-'15 1915 1914-'15
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)

Doopgezinde kerk, achterbouw

Blije, Hoofdstraat 12, Ferwerderadiel, Friesland   

ACHTERBOUW van driezijdig gesloten voormalige Doopsgezinde Vermaning uit 1807, waaraan mogelijk omstreeks 1930 een voorhuis werd aangebouwd ten behoeve van een agrarische bedrijfsuitvoering in het geb .. Lees verder >>

1807 ca. 1935 (vernieuwing voorzijde)
kerkelijk gebouw

Koepelkerk

Leeuwarden, Vredeman de Vriesstraat 24A, Friesland      29 foto's

Inleiding KERKGEBOUW MET ANNEXEN en HEKWERK, gebouwd in 1923 naar een ontwerp van Tj. Kuipers uit 1921 in een stijl, die naast Berlagiaanse ook Byzantijnse en Art Déco elementen bevat. De Koepelkerk .. Lees verder >>

1923
kerkelijk gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Gereformeerde kerk en toren

Bitgummole, JH van Aismawei 11, Menameradiel, Friesland      1 foto

Inleiding De Gereformeerde KERK met TOREN is in 1924-1925 gebouwd, in opdracht van de kerkraad van de Gereformeerde Kerk te Beetgum. De kerk bevindt zich, samen met de pastorie en de kerklokalen -die .. Lees verder >>

1924-'25 1925 1924-'25
kerkelijk gebouw

Foto: Galen, Paul van (CC BY-SA 3.0 NL)

Kerk van Slappeterp (Nederlands Hervormde kerk) met toren

Slappeterp, Menamerdyk 3, Menameradiel, Friesland   

Inleiding De KERK met TOREN te Slappeterp is in 1926-1927 gebouwd in opdracht van de Kerkvoogden van de Nederlandse Hervormde Gemeente Schingen-Slappeterp. De rode zandstenen gedenksteen in de toren, .. Lees verder >>

1926-'27 1927 1926-'27
kerkelijk gebouw