Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kop hals rompboerderij met voorhuis tussen topgevels

Resultaten : 33

Filter(s): Provincie Friesland X | Type Kasteel-buitenplaats X


Poortgebouw van de voorm. Liauckama State

Sexbierum, Liauckamaleane 2, Franekeradeel, Friesland      4 foto's

Poortgebouw van de voormalige Liauckemastate. 17e eeuws poortgebouw -datering 1604 in sluitsteen aan ingangszijde- dat oorspronkelijk de toegang vormde tot het omgrachte en deels nog met een windsinge .. Lees verder >>

1604
kasteel buitenplaats

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Ropta State 1 Ropta State, hoofdgebouw en stal

Wijnaldum, Hoarnestreek 3, Harlingen, Friesland      15 foto's

Omschrijving onderdeel 1 HOOFDGEBOUW HUIS ROPTASTATE MET AANGEBOUWDE STAL. Blokvormig witgepleisterd één verdieping hoog hoofdgebouw uit omstreeks 1832 op rechthoekige grondslag onder met pannen .. Lees verder >>

Ca. 1832 (hoofdgebouw) ca. 1870 (stal) 1832 ca. 1832 (hoofdgebouw) ca. 1870 (stal)
kasteel buitenplaats

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Unia State, poortgebouw

Bears, Stinzepaad 9, Littenseradiel, Friesland      9 foto's

Poortgebouw Unia State. Poortgebouw uit 1616 onder zadeldak tussen topgevels met gezwenkte contour. Boven de vensters duivengaten. In de voorgevel en boven de overkluizing van de gracht wapenstenen. G .. Lees verder >>

1616 1962-'63 (rest.)
kasteel buitenplaats

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Poortgebouw Jonghemastate

Raerd, naast Slotsdyk 7 Slotsdyk 7 naast Slotsdyk 7 Boarnsterhim, Friesland      1 foto

Poortgebouw Jonghemastate. Het omgrachte terrein van Jonghemastate is toegankelijk door een poortgebouw onder zadeldak tussen twee topgevels, waarvan de binnenste drie ronde lichtopeningen en gesmede .. Lees verder >>

1603
kasteel buitenplaats

Foto: http://picasaweb.google.com/molenaarserf/ (CC-BY-3.0)

Vijversburg, hoofdgebouw

Hurdegaryp, Rijksstraatweg 10, Tytsjerksteradiel, Friesland      2 foto's

HOOFDGEBOUW. Onderkelderd twee verdiepingen hoog witgepleisterd hoofdgebouw op rechthoekige grondslag onder schilddak, aan voorzijde onderbroken door een opbouw, verdeeld in een voor- en achterhuis, w .. Lees verder >>

Ca. 1725 1844 (verb.) 1894 (verb.) 1725 ca. 1725 1844 (verb.) 1894 (verb.)
kasteel buitenplaats

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

De Klinze: tuinmanswoning

Aldtsjerk, Van Sminiaweg 32, Tytsjerksteradiel, Friesland   

Omschrijving TUINMANSWONING behorend tot de buitenplaats De Klinze. De op een T-vormige grondslag, grotendeels in schone baksteen (kruisverband) opgetrokken tuinmanswoning bestaat uit één bouwlaag .. Lees verder >>

1878
kasteel buitenplaats

Dekemastate: tuinmanswoning

Jelsum, Dekemawei 7, Leeuwarderadeel, Friesland   

Onderdeel 9 Omschrijving TUINMANSWONING. Op het terrein ten zuiden van het voorplein staat een dienstwoning uit 1860 bestaande uit een noordzuid geprojecteerd voorhuis, waarvan de kopgevel gericht .. Lees verder >>

1860
kasteel buitenplaats

Oranjestein 05 Oranjestein, oranjerie

Oranjewoud, Van Limburg Stirumweg 2, Heerenveen, Friesland      10 foto's

Omschrijving onderdeel 5:oranjerie bij Van Limburg Stirumweg 2 ORANJERIE, 1876, H.R. Stoett jr. en G. Brouwer; in de moestuin aan de noordzijde, langs de Marijke-Muoiwei; rechthoekig gepleisterd geb .. Lees verder >>

1876
kasteel buitenplaats

Foto: Heins, IJ.Th. (CC BY-SA 3.0 NL)

Dekemastate

Jelsum, Dekemawei 5, Leeuwarderadeel, Friesland      10 foto's

Onderdeel 1 Omschrijving Het HOOFDGEBOUW is gelegen op het noordwestelijke eiland. Aan de zuidzijde en deels aan de westzijde is dit eiland versterkt met een kademuur. De hoofdmassa van het gebouw .. Lees verder >>

Mog. 13e/14e eeuw (fundering) ca. 1538 (herb. na brand) ca. 1622-1635 (zuidvleugel) verb. in 1699 en 18e eeuw 1814 (renov.) 1997 (rest.) 1400 mog. 13e/14e eeuw (fundering) ca. 1538 (herb. na brand) ca ..
kasteel buitenplaats

Foto: Bijlsma, Simon (CC BY-SA 3.0 NL)

Harinxmastate, koetshuis annex koetsierswoning

Beetsterzwaag, Van Harinxmaweg 3, Opsterland, Friesland   

KOETSHUIS ANNEX KOETSIERSWONING. Aan de westzijde van de oostelijk gelegen oprijlaan even ten noordoosten van het huis gesitueerd koetshuis annex koetsierswoning uit de tweede helft van de 19e eeuw, w .. Lees verder >>

1877
kasteel buitenplaats